Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
POLEN@en SPRÅK PRATA-FLYTANDE ORAL SKOLA VÄXA-UPP PEK-TVÅ
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& DÖV(L) KÄMPA(G) ORAL ETCETERA(da) MEN HA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DRÖMMA HOPP@b PEK>långf ORAL CI ETCETERA(da) MEN
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1-TVÅ MYCKET PRO1 ORAL TECKNA SÅ-ATT-SÄGA BÅDA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TALA ELLER TECKENSPRÅK ORAL TECKENSPRÅK FINNAS|INTE FINNAS|INTE
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TALA PU@g ORAL PRO1 KÄNNA PI
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TALA PI ONÖDIG ORAL TECKNA PU@g SEDAN(L)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LITE(7b) 4typ:tala MYCKET ORAL JA@b TYVÄRR DÅ@b
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOLA VÄXA-UPP HUR ORAL ELLER TECKENSPRÅK HUR
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BESÖKA KOMMA-HIT(Lb) tp@& ORAL BEGE-SIG-IVÄG TECKNA-FLYT EN
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BEFALLA1 MÅSTE UNDERVISA ORAL PU@g TID-FRAMÅT-FRÅN SEDAN(L)
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE inte@hd 4typ:tala ORAL wtyp: OMIGEN GLOSA:(LÅTA-VARA)
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
FEEDBACK