Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
glosa@& HINDER PLUS OCKSÅ EN DIGGA VARA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person glosa@& PLUS OCKSÅ TYCKA glosa@& HINDER
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN PEK SKA OCKSÅ FORSKA PEK>långf SKA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF2@pr BORTA MYCKET OCKSÅ BETYDA PRO1 PU@g
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PEK>person PLUS OCKSÅ PEK>långf VARA SOCIAL(S)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TENNIS MYCKET OCKSÅ PEK>långf PERF SIMMA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TENNIS-SPELA LÅTA-VARA PLUS OCKSÅ SENT(Jbt) KVÄLL SEDAN(L)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUTA FUT-NEG JA@ub OCKSÅ PERSREF2@pr SLUTA JA@ub
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS PRO1 TRO OCKSÅ PEK>person KÄNNA VARANDRA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA MEN IBLAND(7v) OCKSÅ VARA KRAMA.MULTI OMÖJLIG
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK BITA-IHOP KRAMA OCKSÅ RÄTTVIS LIKA-FÖR-ALLA HÅLLA-OM
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA MEN PRO1.FL OCKSÅ KÄNNA VARANDRA PLUS
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub glosa@& låta-säga@& OCKSÅ låta-säga@& PRO1 låta-säga@&
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-FRAMÅT-FRÅN PERF-NEG PRO1 OCKSÅ PEK>person/PEK VÄRLD^KONGRESS SIST
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DELTA PLUS DHB@b@en OCKSÅ SEDAN(L) PEK>ringf PEK(V)>pekf-långf
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person MINNAS(5) MINNAS(5) OCKSÅ PRO1 mtyp:när var UNG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SINGEL VILL PAR OCKSÅ ALLA TILLSAMMANS BÅDA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) KOSTA FRÅGA-TILL OCKSÅ FRAMTID BIDRAG PLUS
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO OCKSÅ PRO1 tp@& FÖRUT
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRELÄSA(ml) AKTIV INNE(N)^BANDY(Q) OCKSÅ SLUTA GLOSA:(KVAR) FÖRUT
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA TRÄFFAS.FL SJÄLV OCKSÅ PRO1 AKTIV-AGERA PEK>pekf
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÄRFÖR PRO1 VARA-MED.MULTI OCKSÅ FÅ1 INFORMATION PRO1
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP UTAN(ml) NY@b OCKSÅ PU@g LEDA-TILL PRO1
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MYCKET KOMMA-DIT(Lb).MULTI PU@g OCKSÅ KONTAKTA^NÄT NY@b ANSIKTE(L)
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HANTERA-HUND@ka VAN@b VAN@b OCKSÅ PRO1 SA DÖV(L)
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOPPLA-IHOP OCKSÅ PEK OCKSÅ EN AV POSS1
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF SE PEK OCKSÅ zzz@z PRO1 TÄNKA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄNKA KOPPLA-IHOP OCKSÅ PEK OCKSÅ EN
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANNAN(ml)>långf BANDY PRO1 OCKSÅ MEDLEM PEK VÄNERSBORG@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPELARE PEK>person FIN OCKSÅ PRO1 BRUKA KALLAS
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENVIS KÄMPA(G) TA-SIG-SAMMAN OCKSÅ PRO1 BOLL TEKNIK
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA|PEK PRO1 TECKNA-GEST OCKSÅ BARN PRO1 KOMMUNICERA@z
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR-FRAMTID+TRE ÅR@b PRO1 OCKSÅ AKTIV PENSIONÄR PRO1
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PENSIONÄR PEK>person AKTIV OCKSÅ PRO1 ÅR-FRAMTID+TRE ÅR@b
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
CODA@b OCKSÅ ELLER OCKSÅ NÅGRA VARA tp@&
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLUS NÅGRA CODA@b OCKSÅ ELLER OCKSÅ NÅGRA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea).FL DÖV(L) BARN OCKSÅ BETYDA BARA(B) RULLA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN UTAN(ml) VUXEN OCKSÅ IBLAND(7v) TRÄFFAS NÅGON
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
I@b@z TECKENSPRÅK PLUS OCKSÅ SA MER SOM
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK SJÄLV DÖV(L) OCKSÅ DÅ@b å@hd PEK>person/PEK
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 BILD BRUKA OCKSÅ SÄGA PEK>person GLOSA:(?)
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KNYCKA.MULTI LÅNA OBJPRO1 OCKSÅ PRO1 STOCKHOLM@en PRO1.FL
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ETCETERA(da) SEDAN(L) SITTA OCKSÅ FÖRÄLDRAR(J)^KLUBB zzz@z AKTIVITET
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK TECKNA-SPRÅKA PÅVERKA OCKSÅ JA@ub@z SJÄLVKLAR MAMMA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KORP@b^FOTBOLL(ml) PRO1 LAG(S) OCKSÅ BILDA VOLLEYBOLL DÖV(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& GÖRA MYCKET OCKSÅ GAMMAL(5) ELEV PÅVERKA1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE SNED>bröst LITE(7b) OCKSÅ glosa@& MEN FUNGERA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1.FL BILDA ORIENTERING OCKSÅ KOPPLA-IHOP HEPHATA(ea)@en VIRTUS@b@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MED PEK>person PEK>långf OCKSÅ PERSREF2@pr ROLIG tp@&
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:RESPEKT(7b) FÖR PRO1.FL OCKSÅ PRO1-TVÅ FOLK OMRÅDE
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
FEEDBACK