Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
RÄDDA INTE DÖDA OBJPRO1 PRO1 KVITTA PRO1
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VAD SYFTE DÖDA OBJPRO1 PU@g PRO1 PU@g
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SMAKA-INTE-GOTT OM@b BITA(5b) OBJPRO1 SMAKA SMAKA-INTE-GOTT PU@g
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FLY INTE HJÄLPA OBJPRO1 HÄNDA FARLIG BEGE-SIG-IVÄG
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 SAMTALA FRÅGA-TILL OBJPRO1 VAD PRO1 PERF
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PEK SE OBJPRO1 PRO1 TECKNA-FLYT PY
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& LEDNING FÖR OBJPRO1 LEDNING SOCIAL(S) PLUS
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 SYSTER LÄRA-SIG OBJPRO1 LITE(7b) MINNAS(5) SPECIELL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLASS PEK VIKTIG OBJPRO1 komma-ihåg@& KUNNA ALLA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KURS VILL FRÅGA-TILL OBJPRO1 PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) VILL PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HANDALFABET A_B_C_D@b LÄRA-UT@rd OBJPRO1 A_B_C_D_E@b ALLA MÅSTE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA PEK LÄRA-SIG OBJPRO1 TECKNA VARA PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRATA(5) TECKNA-SPRÅKA MED OBJPRO1 TECKNA-SPRÅKA POSS1 FÖRÄLDRAR(J)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TA MED OBJPRO1 VÄN OMÖJLIG FÖLJAS-ÅT
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OMÖJLIG FÖLJAS-ÅT MED OBJPRO1 KOMMA-DIT(Lb) SINGEL GLOSA:(?)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN VANA@b FÖR OBJPRO1 PRO1 TRÄFFAS SIST
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SVÅR SÄGA FÖR OBJPRO1 ORSAK PRO1 FÖDD
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NUMMER EN FÖR OBJPRO1 PEK mystisk@& GLOSA:MIRAKEL
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PU@g TECKNA OBJPRO1 PERSON(7b) VARA PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
lära-ut@& TIDIG LÄRA-UT OBJPRO1 TECKNA tp@& SNÄLL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-SPRÅKA PEK>person LYSSNA OBJPRO1 PEK>person HÄNGA-MED FÖLJA-EFTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK BÖRJA LÄRA-SIG OBJPRO1 TECKNA-SPRÅKA POSS1 FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS PU@g RÄCKA OBJPRO1 PU@g DÅ@b VILL
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN PRO1 KLARA OBJPRO1 TACK-VARE PRO1 PERF
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IFK@b@en FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1 PU@g PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PERF FÖRSÖKA VÄRVA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄRVA PERSREF1@pr PEK>långf OBJPRO1 SKRIVA KONTRAKT MED
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖTEBORG(8)^KAMRAT@en VILL VÄRVA OBJPRO1 FLYTTA-UT zzz@z PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STOR KLUBB SÖKA OBJPRO1 VARA@z GÖTEBORG(8)^KAMRAT@en VILL
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SURD@en PEK(B)@z VÄLJA OBJPRO1 STRAFF PEK>person STÅ
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GAMMAL(5) BÖRJA LÄRA-SIG OBJPRO1 TECKNA PEK-PLATS-DÄR pek-plats-där@hd
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) PEK-PLATS-DÄR@z LÄRA-SIG OBJPRO1 HUR FILA MONTERA
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE PRO1@z PROBLEM OBJPRO1 HÖRANDE@z FRÅGA-TILL PEK
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EFTER ORSAK VÄRVA1 OBJPRO1 PRO1 KOMMA-DIT(Lb) FOTBOLL(G)
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BLI(L) PRO1 UTTAGA OBJPRO1 LANDSLAG(7b) HANDBOLL INUTI
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S1
värva@& FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1 FLYTTA SAMTIDIG
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI REGION FÖRESLÅ OBJPRO1 glosa@& ORDFÖRANDE INUTI
Förening sslc01_104.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AVVIKA MÅNGA REKOMMENDERA OBJPRO1 VÄLJA IDROTT^KLUBB STYRELSE
Förening sslc01_104.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 FÖRÄLDRAR(L) FÖDA OBJPRO1 KASTA UT@b SÅ-ATT-SÄGA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE SANN LURA OBJPRO1 PEK KÄNNA PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VEM(J) UPPFOSTRA LÄRA-SIG OBJPRO1 SJÄLV BARA(B) BETALA(B)
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLARA-SIG(da) VARG FÅNGA OBJPRO1 INTE KLARA-SIG(da) SOM
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKENSPRÅK PLUS LÄRA-UT OBJPRO1 I@b@z TECKENSPRÅK PLUS
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE PERSON@kl FRÅGA-TILL1 OBJPRO1 VECKA-DÅTID FRÅGA-TILL HUR
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEGE-SIG-HEM tp@& MED OBJPRO1 ANVÄNDA SEDAN(L) SE
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO|INTE ÖGON^KONTAKT KONTAKTA OBJPRO1 SEDAN(L) PRO1 tp@&
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 FÖRÄLDRAR(L) FÖRSTÅ(L) OBJPRO1 PEK TID(L) NÄR
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HOPPAS(J) PRO1 KLARA OBJPRO1 PEK-PLATS-HÄR^FRÅN PRO1 KÖRA-SKJUTS
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IRLAND(5)@en GLOSA:(?) TRÄFFAS OBJPRO1 FÖRUT PRO1 GLOSA:(PUB)
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KAN KNYCKA.MULTI LÅNA OBJPRO1 OCKSÅ PRO1 STOCKHOLM@en
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
FEEDBACK