Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TJUGO ÖVER FEM NYHET TECKENSPRÅK PRO1 TRYCKA-KNAPP@z
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SE ITALIEN(7b)@en NYHET KANSKE PRO1 SE
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅ TV@b TEX@b NYHET INUTI ITALIEN(7b)@en OCH
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA PEK>person TV@b NYHET PRO1 ALLTID PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK BERÄTTA OM@b NYHET PRO1 IBLAND(7v) PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MORGON zzz@z TEXTAD(V) NYHET RÄCKA|LÅTA-VARA KNAPPA-FJÄRRKONTROLL ENTITET(44)+FÖRFLYTTA@p
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
FEEDBACK