Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK.FL GÖRA ENTITET(J)+BEFINNA+ENTITET(J)@p NYCKEL MINNAS(5) PEK>person NYCKEL
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NYCKEL MINNAS(5) PEK>person NYCKEL TILL MAT^RUM rum@hd
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK DÖV(L) GÖRA NYCKEL NYCKELÖPPNA STJÄLA(B) SMÖR
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITEN(J) BIL GÅ(N) NYCKEL BIL^NYCKEL zzz@z ENTITET(5)+FÖRFLYTTA@p
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-BANSTRÄCKA-NER FASTNA zzz@z NYCKEL PEK-BANSTRÄCKA-NER PU@g JÄVLAR
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYST SKYNDA LÅNA NYCKEL HÄMTA NYCKEL NYCKELSTARTA-BIL
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅNA NYCKEL HÄMTA NYCKEL NYCKELSTARTA-BIL KÖRA-SKJUTS BANSTRÄCKA
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
FEEDBACK