Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
MER FORSKA MEN NEGATIV VARA STUDENT(B) KANSKE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÅDA PLUS OCH NEGATIV GRANNE ALLTID PU@g
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR PEK.FL TRÄFFAS-NÅGON@z NEGATIV TRÄFFAS-NÅGON@z POSITIV AVGÖRA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PRO1 EN-ENDA NEGATIV VARA TEXTAD(V) SPORT
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
FEEDBACK