Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
glosa@& PRECIS GAME@b NÄSTA GAME@b GLOSA:(?) TILL
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GAME@b PRO1 SATSA NÄSTA GAME@b NEJ-NEHEJ(J) MÅSTE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DOKTOR^AVHANDLING FÄRDIG AVKLARAD NÄSTA UNDERSÖKA PU@g>person LÄSA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNAS(5) EN|GÅNG PRO1 NÄSTA HUS PEK pro@&
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NORDISK_KULTUR^FESTIVAL VARA-MED tp@& NÄSTA ÖVERALLT TID-BAKÅT.ITER VARA-MED
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTVECKLA PERSON(J)1 PI NÄSTA VAR PLATS VARA|PEK
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TARZAN(7)@en PEK JOHNNY-DANIELSSON(7b)@pt NÄSTA PEK>långf JOHNNY-DANIELSSON(S)@uppr@pt TARZAN(S)@en
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JOHNNY-DANIELSSON(S)@uppr@pt TARZAN(S)@en PRO1 NÄSTA SIST BESTÄMMA-SIG JOHNNY-DANIELSSON(7v)@pt
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& JUNIOR nästa@& NÄSTA B@b^LAG(L) PEK@z PERF
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b SEDAN(L) PU@g NÄSTA DAG@z PRO1@z KALLA-PÅ(J)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(L)+BESKRIVNING@p FAVORIT PRO1 NÄSTA EFTER SIST TID(L)
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LOVA TRÄFFAS OMIGEN NÄSTA ROM@en LOVA BRA-PERFEKT
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK HOTELL OK@b NÄSTA TAXI@b PEK PEK>hand
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KNAPPA-MOBILTELEFON(B) nästa@& NÄSTA BIL ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p TILLSAMMANS
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINNAS(5) PRO1 TIDEN-GÅR(J) NÄSTA PEK BÖRJA KOMMA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OMIGEN NÄSTA GÅNG NÄSTA GÅNG NU@b PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOMMA-HIT(Lb) OMIGEN NÄSTA GÅNG NÄSTA GÅNG
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF4@pr PRO1 KOMMUNICERA NÄSTA VÄXA-UPP PEK MYCKET
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRÅTA(Lb) SJÄLVKLAR NÄSTA NÄSTA EN ÅR TID-FRAMÅT
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA-BORT GRÅTA(Lb) SJÄLVKLAR NÄSTA NÄSTA EN ÅR
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HUR SEDAN(L) NÄSTA STEG VETA-INTE PRO1
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OTROLIG(A) BERÄTTA NÄSTA DAG DÖV(L) PU@g
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-FLYT FILMA VÄNTA NÄSTA DAG GLOSA:ZOOMA-IN PEK
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& FÖRST(LL) FYRA NÄSTA HÖG^STADIUM TVÅ två@hd
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FLYTTA TILL till@hd NÄSTA BY@b SEDAN(L) PRO1
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PEK BOJ-TEMA BOJ-PUNKT(L) NÄSTA BOJ-TEMA BOJ-TEMA BOJ-TEMA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
NÄSTA entitet(s)@hd BOJ-PUNKT(L) BOJ-PEK(L)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅLDER PU@g zzz@z NÄSTA DÅ@b BLI(L) ANNAN(ea)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVÅ PEK LÅNGT NÄSTA BY@b LÅNGT SLÄKT
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PU@g GRANNE NÄSTA BLI(L) ANNAN(ea) MYCKET
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKÖN LUFTCIRCULATION@z SEDAN(L) NÄSTA MORGON VAKNA TITTA-PÅ
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p FINNAS-INTE-KVAR(ea) FINNAS|INTE NÄSTA POSS1 PEK>pekf SAGA(ml)
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK