Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
VATTNAS-MUN(Jbt) STOR PLUS MYCKET KÖTT FORM(55bt)+UTSTRÄCKNING@p>mun TITTA-PÅ
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
JA@ub PEK-PLATS-HÄR GANSKA MYCKET UNDERVISA PI PEK-PLATS-HÄR
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTVECKLA NY@b KURS MYCKET PEK SÅ-ATT-SÄGA JA@ub
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNIVERSITET^LÄRARE INTE NÖJD MYCKET UNDERVISA HINNA|INTE FORSKA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-HÄR MÅSTE SAMMA MYCKET JA@ub OK@b PRO1.FL
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(A)+HANTERA@p GLOSA:(SPRIDA) GREPP(A)+HANTERA@p@rd MYCKET ARBETE(G) PU@g PRO1
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GANSKA LITE(7b) FÖR MYCKET HUR-MÅNGA TIMMAR(L) VECKA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UMGÅS SKILLNAD PÅVERKA MYCKET TRIVAS(J) SÅ-ATT-SÄGA BRA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYNS PEK HÖG MYCKET VARA ANSVAR SÅ-ATT-SÄGA@z
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF2@pr PERSREF2@pr BORTA MYCKET OCKSÅ BETYDA PRO1
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA INGÅ TRE MYCKET INGÅ SKA INGÅ
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LEDNING FRÅGA PRO1.FL MYCKET NÄRA TILL LEDNING
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA PRO1 PU@g MYCKET ENSAM(B) VARELSE(L)+RÖRELSE@p PU@g
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1(L).FL MER SÅ-ATT-SÄGA MYCKET JOBBA UNDERVISA HELA-TIDEN(J)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g SJÄLVKLAR PÅVERKA-RECIPROK MYCKET PU@g SJÄLVKLAR BETYDA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-EN@z MYCKET VÄXA-UPP BOJ-LIST-EN BOJ-LIST-TVÅ
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRUT PI VÄXA-UPP MYCKET TENNIS TIDIG@z PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FOKUSERA(J) BARN PU@g MYCKET SA|PEK PEK>pekf PEK>långf
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JÄMFÖRA BADMINTON PRO1 MYCKET BADMINTON NU@b BADMINTON
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELLER TRE BARN MYCKET TID(L) FOKUSERA(J) BARN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF1@pr IBLAND(7v).MULTI PU@g MYCKET INTE BETYDA avta@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN PRO1 TENNIS MYCKET OCKSÅ PEK>långf PERF
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person ALLTIHOP LÄSA@rd MYCKET LÄSA PEK>person PU@g
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 PAPPA KRAMA MYCKET STARTA PI INTE
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1@z AVLÄSA-MUN PRATA(5) MYCKET MEN@z TID-FRAMÅT PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLÄKT KOMMA-HIT(5b) PU@g MYCKET POSS1@z FARMOR FARFAR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN@z PRO1-FYRA INTE MYCKET MORMOR INTE@z NÅGON
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TJOCK SLÄKT FÖR@z MYCKET PERF PRO1 NYSS@b
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA MEN glosa@& MYCKET HEM^GÖRA SPRÅK POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅ PEK>person AVLÄSA-MUN MYCKET AVLÄSA-MUN SAMTIDIG POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUS@z PEK.FL PEK MYCKET flytta@& BYTA(V) SPECIELL
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÄR BARN GLOSA:(PERF) MYCKET VIKTIG OBJPRO VARA-MED
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-BAKÅT.ITER VARA-MED PEK.MULTI MYCKET AKTIV.GÖRA@rd UNDER TID(L)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÅGRA ÅR@b LÄNGESEDAN MYCKET AKTIV KOMMA-DIT(Lb)@rd NU@b
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-DIT(Lb)@rd TYNA INTE MYCKET FÖRUT tp@& FÖR
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>pekf PEK.FL INTE@z MYCKET TYP TIDEN-GÅR(J) TYNA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE NÖDVÄNDIG SAMTALA MYCKET SAMTALA POSS1 FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FAMILJ PI ANVÄNDA MYCKET teckenspråk@& SVENSK TECKENSPRÅK
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(G)+HANTERA@p MYCKET PRO1 MYCKET AMBITIÖS ALDRIG UTANFÖR
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MENA SÅ GREPP(G)+HANTERA@p MYCKET PRO1 MYCKET AMBITIÖS
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 SLÄKT BRA MYCKET PU@g GESTIKULERA GÅ(G)
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN SPRÅK TECKNA-FLYT MYCKET PU@g MEN ANNARS@b
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I@b^DAG PRO1.FL ANVÄNDA MYCKET INTERNET TRO FÖRENING
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STOPP@z AVKLARAD MER MYCKET FOKUSERA(J) DÖV(J)|DAG PEK>långf
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅLDER PRO1 VÄXA-UPP MYCKET SPORT PRO1 FOKUSERA(J)
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf NM@b VARA-MED.ITER MYCKET NU@b PRO1 ÄLDRE
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 ÄMNE-ÅT-SIDAN@z GE(J) MYCKET BRA GRUND BETYDA
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UNG TRÄFFAS ÄLDRE MYCKET UPPFATTA@rd SJÄLV VÄXA-UPP
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PU@g AKTIV MYCKET KOMMA-DIT(Lb).MULTI PU@g OCKSÅ
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRY-INTE PEK ISTÄLLET MYCKET PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET>arm KROPP^KONTAKT JA@ub
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
FEEDBACK