Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
LEJON OCH MUS LEJON PEK TRÖTT
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SÖMNIG SITTSTÄLLNING.DJUR@ka PLÖTSLIG MUS VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p>näsa POSS NOS
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ARG PEK HAND-DJUR(55bt)+RÖRELSE@p MUS BANSTRÄCKA HAND-DJUR(Jbt)+HANTERA@p hand.djur(Jbt)@p@hd
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HAND-DJUR(Jbt)+HANTERA@p hand.djur(Jbt)@p@hd PEK MUS SÄGA VINKA@ka STOPP@ka
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
LEJON HAND-DJUR(5bt)+STILLASTÅENDE@p hand.djur(5bt)@p@hd MUS SÄGA VINKA@ka PLUS
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKOG JORD-SKAKA EN MUS PEK-PLATS-DÄR ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p HÖRA
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
LEJON ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p BEGE-SIG-IVÄG MUS PERF SA FÖRE
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RUBRIK LEJON OCH MUS LEJON PEK SOMNA
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(JJbt)+STILLASTÅENDE@p SOMNA ENTITET(JJbt)+STILLASTÅENDE@p MUS ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p>näsa PEK
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FÖRBANNAD ENTITET(JJbt)+RÖRELSE@p HAND-DJUR(JJbt)+HANTERA@p MUS HAND-DJUR(J)+HANTERA+VARELSE(Vb)@p PEK MUS
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
MUS HAND-DJUR(J)+HANTERA+VARELSE(Vb)@p PEK MUS ENTITET(JJvs)+STILLASTÅENDE@p SNÄLL@rd PU@g
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TRÄD ENTITET(55)+RÖRELSE@p SKRIKA@rd MUS PEK ENTITET(JJvs)+STILLASTÅENDE@p HÖRA
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p ENTITET(JJbt)+STILLASTÅENDE@p GLOSA:(?)amp; MUS VARELSE(VVb)+STILLASTÅENDE@p PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J) PRO1
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FRI VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p PU@g MUS PERF GE(J) KVITTA
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
POJKE ENTITET(SS)+FÖRFLYTTA@p>ansikte PRECIS MUS GREPP(8b)+HANTERA@p>näsa ENTITET(SS)+STILLASTÅENDE@p HÅLLA-FÖR-NÄSA@ka
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BITA(8b)>näsa AV@b EN MUS MUS@b HUND SE
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
FEEDBACK