Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
UNG.PL PRATA(5) FUT-NEG MUN LÄPPAR-IHOPKNIPNA@z TECKNA.KONT PRO1@z
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA TYDLIG(L) PLUS MUN TECKNA PRO1 HÄRLIG
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ARM BEN@b ÖGON MUN NÄSA FORM(L)+BESKRIVNING@p>mun zzz@&
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TA GREPP(55b)+HANTERA@p ÖGON MUN FORM(L)+BESKRIVNING@p>mun GLOSA:(UTFÖRA) PF@g
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FUNDERA@ka KOMMA-PÅ NÄSA MUN mun@hd ÖGON@z SPRINGA(Lb)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(J) LITEN(L) GREPP(A)+HANTERA@p@rd MUN BRA-PERFEKT FÄRDIG(da) FATTAS
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPPHÅLLA(55bt) TRÅKIG ÖGON MUN ENTITET(O)+BEFINNA@p>näsa HUR FUNDERA@ka
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ-IN(N) TOMAT SEDAN(L)@z MUN VAD GREPP(7a)+HANTERA@p>mun KOL@b
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK