Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PERF-NEG GÖRA NÅGON MOT OBJPRO PU@g SNÄLL@rd
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
REKTOR PEK>långf PEK>ringf MOT PRO1.FL KÄNNA NÄRA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖRA ALLA ÖPPNA MOT tp@& PEK HÖRANDE
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAKTA GLOSA:(VÄNTA) GRYM.INITPAUS MOT PEK PEK PI
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKILJAS-ÅT(B) PU@g PRO1 MOT PERF PRO1 MOT
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MOT PERF PRO1 MOT KONSULENT(5b) PEK ORSAK
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HOCKEY-BOCKEY UNDER SERIE(5b) MOT HÖRANDE PRO1.FL HÄRNÖSAND@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA PRO1 GLOSA:(PD) MOT PEK FLYTTA-LAST@z@rd SEDAN(L)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄFFAS TECKNA-FLYT SÅDÄR MOT SKRIVA-TANGENTBORD MOT PU@g
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅDÄR MOT SKRIVA-TANGENTBORD MOT PU@g PU@g PEK>person/PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RIVA-PAPPER HA|INTE PEK MOT ANVÄNDA FÄRDIG OM@b
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÖKA RYKA SÄGA@z MOT PEK-PLATS-HÄR HEMMA SVERIGE@en
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLERGI TABLETT STOPPA-I(7o)>mun MOT ALLERGI HUND FINNAS
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄTT STAT ANVÄNDA MOT OBJPRO1(L).FL GLOSA:(PEK) ANNAN(ea)
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARANDRA SÅ-ATT-SÄGA FALSK MOT VARANDRA ETCETERA(5) TYP@b
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKA zzz@& TÄVLA@rd MOT tp@& PEK MALAYSIA@en
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS1 LITEN(L)^BROR SPELA(O) MOT PEK mtyp:är EN
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖR POSS1 BROR MOT SOM EN HÅRD
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄNA(B) TYP@b EN MOT EN ELLER EN
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN ELLER EN MOT PEK EN MOT
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MOT PEK EN MOT EN en@hd BETYDA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GOLF TÄNKA TÄVLA MOT VARANDRA BESTÄMMA-SIG KOMMA-DIT(Lb)
Bildserier sslc02_010.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK VARELSE-TVÅ(V)+FÖRFLYTTA@p GÅ MOT SKOG OMRÅDE@kl GÅ
Var är du, grodan? sslc02_047.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ GLOSA:(?) RYGG MOT HUS OCH ÖGON
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
FEEDBACK