Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TECKENSPRÅK DÅ@b KVÄLL^KURS MOR^BROR POSS FRU FRU
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRU VETA-INTE PRO1 MOR^BROR PEK ANNAN(ea) tp@&
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-DIT(Lb) POSS tp@& MOR^BROR HA EGEN RESTAURANG
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
FEEDBACK