Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SEX SJU_ÅTTA ÅTTA MIL@b PEK-BANSTRÄCKA BEGE-SIG-HEM TROLLHÄTTAN@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TROLLHÄTTAN@en PRO1 SJU MIL@b PEK-REL SJU MIL@b
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MIL@b PEK-REL SJU MIL@b PRO1 BEGE-SIG-HEM ha-inte@&
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LANDET GLOSA:(?) SJU MIL@b PENDLA@rd PERF BRUKA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(LITEN(J)) LÅTA-SÄGA@z SJU MIL@b FRÅN WIN@b@z PEK-REL
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g FRAM-TILLBAKA@rd TIO(Y) MIL@b VA@b PEK-REL ROLIG
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
träffas@& PENDLA NIO(G) MIL@b PENDLA SAMMA DAG
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PENDLA DÅ@b ARTON MIL@b EN TIMME+EN FRAM-TILLBAKA
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA UTANFÖR EN MIL@b UTANFÖR KOMMA-DIT(Lb) GÅ-IN(L)
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-TEX@g TIO(Y) FEMTON MIL@b SYFTE ÅKA PRO1
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KÖRA-SKJUTS FEMTON MIL@b KÖRA-SKJUTS KOMMA-DIT(Lb) PÅ
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅKA PU@g FEMTON MIL@b SYFTE GÅ TILL
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK