Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
DÖVFÖRENING FÖRST(LL) PRO1 MEDLEM BÖRJA AKTIV.GÖRA NYFIKEN
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AKTIVITET PU@g tp@& MEDLEM ANSLUTA TRO tp@&
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK AKTIVITET INTE MEDLEM OMÖJLIG KLICKA PRO1
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA UNGDOM(Jvs) GE-FAN MEDLEM I@b^DAG VARFÖR PRO1
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
I@b^DAG VARFÖR PRO1 MEDLEM tp@& FÅ1 VAD
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA SAMMA BETALA(B) MEDLEM MEN SÄLLAN KOMMA-IN
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-IN DÖVFÖRENING BETALA(B) MEDLEM VIA HEM^SIDA BETYDA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MÅLVAKT PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB SEDAN(J)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖDD FALKÖPING@en PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB FALKÖPING@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MER FOTBOLL(ml) PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BANDY PRO1 OCKSÅ MEDLEM PEK VÄNERSBORG@en PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>ringf PRO1 ANSLUTA MEDLEM IDROTT^KLUBB FÖRST(LL) PRO1
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK DYKA-UPP PRO1.FL MEDLEM INUTI REGION FÖRESLÅ
Förening sslc01_104.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR PEK>person MEDLEM I@b DÖV(L)^FÖRENING HUR
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STOPP NU@b MEN MEDLEM FORTFARANDE(da) PEK-PLATS-DÄR KOMMA-DIT(Lb)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ PRO1 OCKSÅ MEDLEM UPPSALA@en DÖV(J) FISK(L)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(KANSKE) tp@& förening@& MEDLEM PEK-PLATS-DÄR I-ALLA-FALL SEDAN(L)
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH OCKSÅ PRO1 MEDLEM KVINNA^FÖRENING PEK HEPHATA(da)@en
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-IN(L) TILL stockholm@& MEDLEM STOCKHOLM@en DÖV(L)^FÖRENING SEDAN-TID-TILLBAKA
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIMMA^KLUBB STÄMMA(J) PRO1-TVÅ>person MEDLEM DÅ@b HÖRANDE HUR
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JÄTTESTOR(It) HÖG DIGGA MEDLEM TRIVAS(J) BRA PRO1
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UF@b^VILJAN@en BARA(B) EN MEDLEM VERKSAMHET BARA(B) HUR
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÄLLA-UPP INGEN tp@& MEDLEM KOMMA-DIT(Lb) EN TVÅ
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÄNKA GLOSA:(PD) tp@& MEDLEM PERSON.FL@kl SVAG MINNAS(5)
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PASSIV SKA LYSSNA MEDLEM SOM PU@g PEK
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL PRO1 SOM MEDLEM RÖSTA ANNAN(ea) PERSON.MULTI
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BESTÄMMA AKTIV.GÖRA ALLA MEDLEM DÅ@b PRO1 ARGUMENTERA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NU@b EXPANDERA KOMMA-HIT(LL) MEDLEM KOMMA-HIT(5b) NU@b TILLBAKA
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 DELTA SOM MEDLEM PRO1 VARA-MED PRO1
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA MEDLEM DYR MEDLEM NIO^HUNDRA^SJUTTIO@num sjuttio@hd MÅNAD(L)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI-JASÅ VÄRRE SAMMA MEDLEM DYR MEDLEM NIO^HUNDRA^SJUTTIO@num
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL MÅNGA IRRITERAD(L) MEDLEM MEN FÅ1 INGENTING
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& VAD PRO1.FL MEDLEM PEK.FL GE(J) OBJPRO1(7b).FL
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) GÖRA TVÅ^HUNDRA@num MEDLEM VARA@z RÄDDA POSS.FL
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PRO1.FL BETALA(B) MEDLEM ÅR+EN PU@g JA@ub
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEDLEM PF@g REDAN MEDLEM FÄRDIG PF@g OCH
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ^HUNDRA@num EN-TILL MER MEDLEM PF@g REDAN MEDLEM
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUNDRA EN-TILL MER MEDLEM AKTIV.GÖRA TVÅ^HUNDRA@num EN-TILL
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HA TVÅ^HUNDRA@num MEDLEM PLUS POSS1.FL UNGDOM(Jvs)
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL UNGDOM(Jvs) förening@& MEDLEM PERSON.FL@kl INUTI UNGDOM(Jvs)^KLUBB
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
FEEDBACK