Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TEX@b DÖV(J)^HUS PUB MÅNAD(L) PRO1 INTRESSERAD-INTE TRÅKIG
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRST(LL) ÖVA@rd EN MÅNAD(L) TÄNKA KLAR MEN
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 ÖVA@rd EN MÅNAD(L) FÖRSTÅ(5) MEN TECKNA-GEST
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARA(J) FYRA^TUSEN@num EN MÅNAD(L) PU@g BILLIG SEDAN(L)
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA|INTE EN GÅNG MÅNAD(L) OFTA TID-FRAMÅT.ITER SJUTTIO^FYRA@num
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEDLEM NIO^HUNDRA^SJUTTIO@num sjuttio@hd MÅNAD(L) PEK DJURGÅRDEN@en GLOSA:(?).MULTI
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPER MAJ@b BRUKA MÅNAD(L) BYTA(L) PEK ISHOCKEY^KLUBB
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KANSKE BARA(B) EN MÅNAD(L) PERIOD@kl SEDAN(L) PEK
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HÖRANDE SJU MÅNAD(L) DÖV(Jv) SEDAN(L) PRO1
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
FEEDBACK