Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRECIS MEN SAMMA MÄRKA EN TEX@b POSS1
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(L) TECKNA-FLYT@z PRO1 MÄRKA POSS1 BARN SKÖN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tolk@& TOLK PRO1 MÄRKA TEX@b POSS1 BARN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅNG.PL PRO1 PERF MÄRKA MER kontakt@& GRANNE
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA HUS PRO1 MÄRKA PRO1 MÄRKA HUS
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MÄRKA PRO1 MÄRKA HUS MÄRKA PEK@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MÄRKA HUS MÄRKA PEK@z MER PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIREKT ÖGON^KONTAKT TITTA-PÅ-RECIPROK MÄRKA ÄN HUND MED
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MINDRE(Jvs) OFTA SOM MÄRKA PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF-NEG YRKE PRO1 MÄRKA PRO1 YRKE SKOLA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅ DÅLIG FRU MÄRKA OBJPRO1 MÅ DÅLIG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KNAPPA-MOBILTELEFON(B) PEK@z MÄRKA KONTAKTA.FL SIST MINUT
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AVLÄSA@rd MEN PEK.FL MÄRKA PRO1 HÖRSEL^SKADAD PF@g
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b VARA|PEK PRO1 MÄRKA TOLKA tolka@hd DIGGA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA EUROPA@en PRO1 MÄRKA JÄMFÖRA MED USA(5)@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA OCH PRO1 MÄRKA PRO1 SJÄLV DÅLIG
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b HUR PRO1 MÄRKA JA@b VARA NITTONHUNDRA@tal
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PEK>person/PEK PRO1 MÄRKA PEK TID(L) PRO1
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄNDÅ PEK>person@z PERF MÄRKA VILKEN LAND PEK.FL
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z PRO1 PERF MÄRKA LITE(7b) OCKSÅ JA@ub
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID MEN PRO1 MÄRKA EN SKILLNAD I@b
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& BY@b PRO1 MÄRKA OLIK tp@& PRO1.FL
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEGE-SIG-HEM DÅ@b PRO1 MÄRKA GLOSA:(PROBLEM) PU@g HUR
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOM SAMMA PRO1 MÄRKA TEX@b PEK-PLATS-HÄR STOCKHOLM@en
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK