Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KAN TECKNA-SPRÅKA PEK>person LYSSNA OBJPRO1 PEK>person HÄNGA-MED
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) PU-NEG@g PEK LYSSNA INTE LYSSNA@z INTE@z
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK RADIO PEK LYSSNA PRO1 PU@g PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA PASSIV SKA LYSSNA MEDLEM SOM PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FINNAS PEK SKA LYSSNA PÅ OBJPRO1(7b).FL PU@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GLOSA:(?) PEK.FL LYSSNA PRO1 BARA(B) ROLIG
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL BERÄTTA PEK>person LYSSNA JA@b MINNAS(5) JA@ub@z
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYST HÖRA NÅGON LYSSNA VATTEN FORM(5bt)+BESKRIVNING+FORM(5bt)@p POJKE
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
FEEDBACK