Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SEDAN(L) pro1@& PEK LYCKLIG PRO1 NITTONHUNDRA^ÅTTIO@tal PRO1
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅ mtyp:du MÅNGA LYCKLIG PEK>person PRO1@uppr EN
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALDRIG-NÅGONSIN LÄNGESEDAN.MYCKET FÖRST(LL) LYCKLIG SEDAN(J) PRO1 TIDEN-GÅR(J)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN POJKE GLAD LYCKLIG PRO1 FÖRST(LL) PAPPA
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TACK|VARE@b mtyp:vare PEK LYCKLIG PEK>person PRO1 INTE
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ARTON ÅR@b KÄNNA LYCKLIG PRO1 tro@& TUR@b
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA FOLK GLOSA:(?) LYCKLIG VA@b HEMSK LEDA-TILL@z
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KÄNNA OBJPRO1 LYCKLIG PRO1 PERF TREVLIG
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KÄNNA OBJPRO1 LYCKLIG UNDER VÄXA PRO1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA PRO1 TITTA-PÅ LYCKLIG LÄTTNAD TECKNA SVERIGE@en
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TIDEN-GÅR(L) FÅ1 JOBB LYCKLIG LITE(7b) JÄVLAR FLYTTA-UT
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRRÅD FRYSA(5b) AVLÅNG@kl LYCKLIG VARELSE(V)+FÖRFLYTTA+ENTITET(N)@p HALVLIGGA@ka LIGGA(V)
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRODA LITEN(J) VINKA LYCKLIG BEGE-SIG-HEM FÅ EN
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTE SNÖ(5) FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p LYCKLIG TID-FRAMÅT-TILL BRUKA SNÖ(5)
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POJKE FASCINERA@z ÅSKÅDA LYCKLIG TITTA-PÅ KOMMA-FRAM TILL
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT-TILL BRUKA SNÖ(5) LYCKLIG TA-SIG-DIT BESTÄMMA-SIG BYGGA(J)
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUNNEL(T) GRÄVA(G)@rd PEK-BANSTRÄCKA LYCKLIG LÄTTNAD SMUTSIG GLOSA:HUVUDDEL
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b EN MAN(Jf) LYCKLIG VILL HA OMELETT@b
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRO bro@hd STÅ(NN) LYCKLIG PRO1-TVÅ@z SAMTALA OM@b
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRODA TA-EMOT BEGE-SIG-HEM LYCKLIG SLUT
Var är du, grodan? sslc02_350.eaf SSLC
FEEDBACK