Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KVITTA PEK PERF LOVA HJÄLPA PEK PU@g
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
KUNSKAP^SKAP@b PI PRO1 LOVA PI PI PU@g
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 ALDRIG-NÅGONSIN MER@b LOVA ALDRIG-NÅGONSIN MER@b@z MEN
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG PU@g@z BEGE-SIG-IVÄG(Jv)@ti LOVA TRÄFFAS OMIGEN NÄSTA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMIGEN NÄSTA ROM@en LOVA BRA-PERFEKT PRO1 KOMMA-DIT(Lb)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
FEEDBACK