Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PLATS FORM(SS)+BESKRIVNING@p>mage EN LITER FORM(SS)+BESKRIVNING@p>mage PEK>person JA@b
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA SAMMA EN^DECIMALKOMMA^FEM@num LITER liter@hd PRO1 SÅ-ATT-SÄGA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MED PERSREF5@pr LITER PRECIS EN^DECIMALKOMMA^FEM@num KILOGRAM
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
FEEDBACK