Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PU@g SUPA GÖRA LITE(7v) VETA-PERF PEK>person PU@g
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PRO1 GLOSA:(?)@ka KAN LITE(7v) BOKSTAVERA GESTIKULERA LITE(7v)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
LITE(7v) BOKSTAVERA GESTIKULERA LITE(7v) ÄLDRE GLOSA:NIVÅSKILLNAD GLOSA:KLIA-NACKEN@g
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID BLI(L) SÅ LITE(7v) FÖRSÖKA TECKNA LUSTIG
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEKNIK MEN USA@b@en LITE(7v) EFTERKÄLKEN PRO1 TYCKA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
FEEDBACK