Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
JA@ub PEK>person/PEK VARA-MED LANDSLAG(7b) PEK>person/PEK tp@& HÖRANDE
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PERF VARA-MED LANDSLAG(7b) FOTBOLL(G) HANDBOLL PEK>ringf
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK INTE VARA-MED LANDSLAG(7b) PEK>lillf ORIENTERING PRO1
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRENING I@b SVENSK LANDSLAG(7b) HANDBOLL PRO1 KOMMA-DIT(Lb)
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 UTTAGA OBJPRO1 LANDSLAG(7b) HANDBOLL INUTI SISTA
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
FEEDBACK