Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FILMA1 PRO1 SE LAMPA PRO1 SE BARA(B)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SE BARA(B) LAMPA FÄRDIG SEDAN(L) OK@b
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅ VARANDRA DÅ@b LAMPA LYSA lysa@hd SYNS
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA-INTE PRO1 VETA-INTE LAMPA KANSKE SYNS ALLA
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA BARN TECKNA LAMPA FÖRST(L) PRO1 VETA-INTE
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÅLLA-MIKROFON(G) ENTITET(L)+FÖRFLYTTA@p SOM LAMPA BLÅ>öga ENTITET(L)+FÖRFLYTTA@p PRO1
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄTT FIN HA LAMPA STRÖM HA ELEKTRICITET
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) VILA-HÄNDER@ka PEK-BANSTRÄCKA LAMPA SLÄCKA MÖRK LYSA
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FASCINERA ALDRIG-NÅGONSIN SE LAMPA FASCINERA KÖK SPIS-VRIDA-PÅ
Snögubben sslc02_048.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRAM MOTOR ENTITET(5bt)+RÖRELSE+ENTITET(J)@p LAMPA GLOSA:(?)@ka GREPP(B)+HANTERA@p@z HAND(55)+HANTERA@p
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FASCINERA TITTA-PÅ-OMKRING TITTA-PÅ LAMPA GLOBFORM FORM(H)+UTSTRÄCKNING+FORM(H)@p TITTA-PÅ
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:var KOMMA-HIT(Lb) FRÅN LAMPA polyform@& ARMATUR@b@z FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p
Mr Bean sslc02_191.eaf SSLC
FEEDBACK