Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SAMTALA FOTBOLL(ml) UTTAGNING LAG(L) SAMTALA PRO1-TVÅ>person SAMTALA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FABRIK^LAG(S) JORDSBRUK(Jf)^LAG(S) tp@& LAG(L) BOJ-AVGRÄNS(4f).MULTI ALLTID FYRA
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
FEEDBACK