Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VARA|PEK BETYDA PRO1 LÅTA-SÄGA PRO1 TYCKA FÖRDEL
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LEKTION^TIMMAR(L) PEK BETYDA LÅTA-SÄGA ADJUNKT@b FÅ TRE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DRA-AV VARA planera@& LÅTA-SÄGA PLANERA FINNAS KLOCKA^TIMMAR(L)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJÄLVKLAR BRA UTRUSTNING LÅTA-SÄGA ARBETA(G)^SÄTT HA DATOR
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FUT-NEG KRAMA SÅ-ATT-SÄGA LÅTA-SÄGA PEK>pekf_långf HÖRANDE PEK>pekf
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKENSPRÅK NOLL(O) NÄSTAN LÅTA-SÄGA NOLL(O) glosa@& VÄRRE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
POSS1 HUS VÅNINGSPLAN+FYRA LÅTA-SÄGA PRO1 BO VÅNINGSPLAN+FYRA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PLACERA(A) PEK-RAD>hand LÅTA-SÄGA BARN^VÅRD^HEM PEK-RAD>hand PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELEV HA störst@& LÅTA-SÄGA STÖRST BETYDA POSS1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK HA|INTE tp@& LÅTA-SÄGA BILJETT^VAKT RIVA-PAPPER HA|INTE
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÖREBRO@en HA INTE LÅTA-SÄGA ELEV^HEM DÅ@b SOM
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA LITE(7b) MEN LÅTA-SÄGA HEMMA^GÖRA TECKEN(J) TÅG
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HYLLA PEK en@& LÅTA-SÄGA EN BURK(S) KVAR
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BEHÖVA(B)|INTE@z PLACERA(A) LÅTA-SÄGA TIO(5) STYCK SKA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVILLING PEK(N)>långf-pekf tp@& LÅTA-SÄGA TRE ÅR@b GAMMAL(5)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 MER AKTIV.GÖRA LÅTA-SÄGA PRO1 HÖG KRAV
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SPÄNNANDE UPPLEVA OLIK LÅTA-SÄGA ROLIG^BÄST(B) ROLIG.GRAD DIGGA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA ALDRIG glosa@& LÅTA-SÄGA BEKVÄM-AV-SIG PI HA
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA PEK bordtennis@& LÅTA-SÄGA BORDTENNIS PEK>pekf PEK>långf
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILKEN glosa@& MÅLSÄTTNING LÅTA-SÄGA RÖD GUL(7a) LINJE
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person/PEK TYP@b tp@& LÅTA-SÄGA PEK tp@& PEK>pekf
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄNING I@b glosa@& LÅTA-SÄGA VECKA MÅNDAG>pekf FREDAG
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SA PEK BOKA.MULTI LÅTA-SÄGA MINST TRE ISPASS@b
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PÅ SOM TYP@b LÅTA-SÄGA GRUPP SÅ-ATT-SÄGA TECKENSPRÅK
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b HUR TEX@b LÅTA-SÄGA TIO(Y) ÅR@b SEDAN-TID-TILLBAKA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA HUR OK@b@uppr LÅTA-SÄGA OK@b tp@& PEK.FL
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK MAN(Jf) FILMA LÅTA-SÄGA FISKA(Q) DÅ@b FISKA(Q)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
man@& MAN(Jf) PEK LÅTA-SÄGA KRONA+EN STOPPA-I(H) ENTITET(7o)+BEFINNA@p>öga
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYP@b TYP@b PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>person LÅTA-SÄGA TEX@b PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g>ea JA@ub
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:FILMKAMERA OFTA FYFAN@b LÅTA-SÄGA tp@& GLOSA:FILMKAMERA ETCETERA(da)
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU-TEX@g GLOSA:(?) PU@g LÅTA-SÄGA FÖRUT MOBILTELEFON FINNAS|INTE
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TEXTAD(V) SPORT ELLER LÅTA-SÄGA zzz@z LÅTA-SÄGA SLALOM
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELLER LÅTA-SÄGA zzz@z LÅTA-SÄGA SLALOM MED TID(Lb)
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& BETYDA HA LÅTA-SÄGA LITE(7b) SOM HA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-IN(L) KOMMA-FRAM PEK LÅTA-SÄGA PI PEK PLATS
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BO HUS PEK LÅTA-SÄGA SNÖ(5) UTE FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p
Snögubben sslc02_009.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BESTÄMMA-SIG BYGGA(J) polysynt@& LÅTA-SÄGA Ö BOJ-AVGRÄNS(da) BYGGA(J)
Bildserier sslc02_010.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(Q)+HANTERA+ENTITET(J)@p zzz@& GLOSA:(LYSA) LÅTA-SÄGA zzz@& SOM PEK@z
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS@z PEK@z n@& LÅTA-SÄGA NALLE@b baby@& BABY
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄKER TYP@b PU-VAD-SÄGA@g LÅTA-SÄGA BROOKLYN@b_BRO I@b NEW-YORK@en
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
FEEDBACK