Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK JA@b SAMMA KYRKA(5) PRO1.FL PERF PEK-PLATS-HÄR
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEGE-SIG-IVÄG TILLBAKA SAMMA KYRKA(5) PU@g HUR LEDA-NÅGON
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(LÅTA-VARA) PEK PEK KYRKA(5) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p TYP@b TORN
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:och PEK FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p KYRKA(5) PU-ELLER@g TORN@b HUS
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
torn@& polyform@& INTE KYRKA(5) INUTI mtyp:men TORN@b
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
ANNAN(ea) INTRESSE GRUPP-FÖR-SIG KYRKA(5) PRO1 FUT-NEG PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK LEDA-TILL tp@& KYRKA(5) tp@& SÅ-ATT-SÄGA KALLAS
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
FEEDBACK