Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ALLTID BETA KLOCKPERIOD-DYGN KVÄLL PEK GREPP(QQ)+HANTERA@p TILLBAKA-DIT
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
POJKE PEK GREPP(QQ)+HANTERA@p KVÄLL MÖRK SNART SKA
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BETA HELA-DAGEN PEK KVÄLL KOLLEKTIV(55bt)+FÖRFLYTTA@p TILLBAKA-DIT BY@b
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HELA-DAGEN MORGON KLOCKPERIOD-DYGN KVÄLL SAMMA@rd PEK FUNDERA
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OMIGEN@rd TID-FRAMÅT-FRÅN EN KVÄLL VINTER^TID(L) TID-UNGEFÄR(J) MÖRK
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PLUS OCKSÅ SENT(Jbt) KVÄLL SEDAN(L) PRO1 PRECIS
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SPORT GLOSA:(BRED) ALLTID KVÄLL GRUPP TECKNA-SPRÅKA VARA|PEK
Döv - Dövas dag, festival, etc. sslc01_044.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ONSDAG EN ONSDAG KVÄLL HA|INTE TID(L) PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) KATT@z TID-FRAMÅT KVÄLL PRO1 SKÖN bli-av-med@&
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ARBETA(G) PRO1 TVÅ^SKIFT KVÄLL JÄVLAR PRO1 ARBETA(G)
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARA(B) BEGE-SIG-HEM@b SÖNDAG KVÄLL HEM POSS1 RUM
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(55)+RÖRELSE@p SÅ-ATT-SÄGA PÅ KVÄLL DÅ@b SMÅ(L) MÖRK
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NERVÖS@ka PRO1 TITTA-PÅ KVÄLL PEK BILBERGSKA-GÅRDEN@en PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAK GYMNASTIK PLUS KVÄLL NÅGON SPORT PEK>pekf
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPORT NÅGON SEDAN(L) KVÄLL RIDA PEK>pekf SEDAN(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KAN GYMNASTIK^LEKTION SEDAN(L) KVÄLL TRÄNA(B) NÅGON KOPPLA-IHOP
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SY PEK PRO1 KVÄLL PEK HOTELL SY@rd
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UMGÅS ROLIG EN KVÄLL VAD glosa@& PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) DAG PÅ KVÄLL FEST PRO1 VARA-MED
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT@rd PUB TECKNA-FLYT@rd KVÄLL ROLIG PU@g@z BEGE-SIG-IVÄG(Jv)@ti
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ PEK|VAD@uppr TECKNA-FLYT@rd KVÄLL TECKNA-FLYT@rd PUB TECKNA-FLYT@rd
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-FRAMÅT OMIGEN mtyp:på KVÄLL VARA HETA FÖRE
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLARA-SIG(da) MEN PEK KVÄLL ORKESTER GLOSA:(LÅTA-VARA) OMÖJLIG
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
malmö@& MALMÖ@en LÖRDAG KVÄLL PEK BUFFE@b BETYDA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FREDAG KVÄLL LÖRDAG KVÄLL HA PRO1.FL GANSKA
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MINNAS(5) FREDAG KVÄLL LÖRDAG KVÄLL HA
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PRECIS SE KVÄLL känna@& PEK ROLIG
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILKEN dag@& VILKEN KVÄLL PEK.MULTI MISSA GLOSA:(?)
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORDNING+EN MIDDAG SÖNDAG KVÄLL MIDDAG SÖT PEK
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRIS(8) GÅ-IN(N) pub@& KVÄLL PUB VETA-PERF PRO1
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLOCKPERIOD-EM TILL KLOCKTID+ÅTTA KVÄLL PEK>person/PEK GLOSA:(GLÖMMA) GLOSA:(SÄKER)
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RIKTIG TÄVLA PLUS KVÄLL PRO1 PRO1 PÅ
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVÄLL SPECIELL FREDAG KVÄLL PRO1 tp@& VILA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) tp@& FREDAG KVÄLL SPECIELL FREDAG KVÄLL
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBA SKIFT FREDAG.FL KVÄLL KLOCKPERIOD-KVÄLL PEK HÄMTA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(BLANDA) MEN EN KVÄLL DÅ@b EN_TVÅ DÖV(L)
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MORGON FÖRFLYTTA(Vb)-OMKRING BANSTRÄCKA KVÄLL MÖRK DÅ@b VETA-PERF
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL DÅ@b PRECIS KVÄLL KLOCKPERIOD-KVÄLL PERF PEK
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PÅ) SEDAN(L)@z SKA KVÄLL LÄGGA-SIG PEK FUNDERA
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA SEDAN(L) GÅ-IN(L) KVÄLL GÅ-IN(N) SITTA@z zzz@&
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOVA(7v)^RUM PÅ NATT KVÄLL HA GLOSA:SKÅLFORM GLAS(Vb)
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mamma@& MAMMA zzz@& KVÄLL zzz@& PAPPA MAMMA
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>långf POJKE VARELSE(VVb)+BEFINNA@p.FL KVÄLL PEK LÄGGA-SIG MAMMA
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÖJD@ka SEDAN(L) SE KVÄLL ALLA SE TV@b
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUND HUND-TITTA-POSERA@ka VARELSE(NN)+FÖRFLYTTA@p KVÄLL VARELSE(NN)+BEFINNA@p SOVA(7v) GRODA
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN natt@& EN KVÄLL BARN SOVA(7v) LIGGA(V)
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄTA(A) MIDDAG FÄRDIG KVÄLL TANDBORSTE-BORSTA FÖNSTER(L) TANDBORSTE-BORSTA
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) GÅ-IN(L) MÅSTE KVÄLL KVÄLL PEK ALLA
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-IN(L) MÅSTE KVÄLL KVÄLL PEK ALLA ANNAN(ml)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GNUGGA-HÄNDER@ka VARELSE(N)+FÖRFLYTTA@p GÅ-IN(N) KVÄLL FÖRÄLDRAR(L) SITTA(Vb) TV@b
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK