Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
RÖRA PEK DÖD(J) KROPP ALLTID PEK GE-FAN
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FUNGERA BRA VARA KROPP SPRÅK tp@& PI
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& FANTASI GLOSA:(?) KROPP glosa@& VARELSE(N)+RÖRELSE+ENTITET(J)@p@z PEK>person
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PEK-RUNT ANSIKTE(L) KROPP PEK TECKNA PU@g
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT GESTALTA@ka MYCKET KROPP GESTALTA@ka ENTITET(LLb)+RÖRELSE@p@rd GREPP(QQ)+HANTERA@p
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.MULTI PU@g GLOSA:SLITA KROPP SÖNDER PU@g PU@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
ÅTTA PERSON.FL PINSAM(G) KROPP brygga@hd brygga@hd BOJ-LIST-TVÅ
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅT-SIDAN@z BEHÖVA(J)@z BARA(B) KROPP GESTIKULERA PROBLEM NOLL(O)
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf PEK HÄRDAD KROPP KLIMAT PLUS PEK
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVEKA MEN VAR KROPP VAR BEKRÄFTA VAR
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
finns-inte@& HITTA(5b) INTE KROPP PRO1 VÄNTA GLOSA:(?)
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) TILL LYCKAS(ml) KROPP OCH BEGRAVA DÅ@b
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK JA@ub VAR KROPP FUT-NEG PRO1 GREPP(S)+HANTERA@p
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
FEEDBACK