Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
BILD.PL ENTITET(5b)+BEFINNA@p.MULTI TEXTA@z KORT GREPP(AA)+HANTERA@p SOM FÖRSKOLA^LÄRARE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KORT@z GREPPHÅLLA(AA) BEVIS KORT GREPPHÅLLA(AA) PEK VÄNTA-LITE
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person TA SPELA-KORT KORT kort@hd amanacka@& ANTECKNA(O)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBIG HA FOTO(J) KORT ENTITET(J)+BEFINNA@p HEMMA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS FÅ-SYN-PÅ AFFISCH KORT PEK.FL PERF KÖPA(A)
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EX@b FÖRUT ANVÄNDA KORT zzz@z PRATA(5)@rd NUMMER
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
LÄNGE(ea) NÄ(L) SKRIVA-TANGENTBORD KORT SLUT BILD NEJ-NEHEJ(J)
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SLUT BILD NEJ-NEHEJ(J) KORT TID(L) ARBETA(G) PI
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STRÄCKA-PÅ-HALS@ka MAN(Jf) BOKA KORT HOV@b^MÄSTARE skriva-upp@hd PRO1-TVÅ
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK