Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FÖRUT MÅSTE GÅ(G) KOMMA-IN VARA|PEK SOCIAL(S) UMGÅS
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE SOCIAL(S) GÅ(G) KOMMA-IN UTAN(ml) ANNAN(ea) SMS@b
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEDLEM MEN SÄLLAN KOMMA-IN DÖVFÖRENING BETALA(B) MEDLEM
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>öra PROBLEM PRO1 KOMMA-IN PRO1 AKUPUNKTUR@b@z PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅLIG(B) VAD DYR KOMMA-IN KONFERENS PEK reagera@&
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÄRDIG PRO1 KÖ-FÖRFLYTTA KOMMA-IN ALLA FAN PU@g
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
först(ll)@hd ÖREBRO@en PEK KOMMA-IN NERVÖS(5b) GREPP(A)+HANTERA@p GREPPHÅLLA(A)
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA VARA AFFÄR KOMMA-IN PRO1 PU@g SKRIVA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
FEEDBACK