Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FARLIG STOR SLÄKT KOMMA-HIT(5b) PU@g MYCKET POSS1@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROLIG VARA GEMENSAM KOMMA-HIT(5b) TREVLIG SEDAN(L) TIDEN-GÅR(J)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅKA VÄXJÖ(V)@en TID(L) KOMMA-HIT(5b) JA@b PEK-PLATS-DÄR mtyp:för
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SJUTTIO PRO1.FL SJUTTIO KOMMA-HIT(5b) JA@b NEJ-NEHEJ(L) PRO1
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN-ENDA PLATS plats@hd KOMMA-HIT(5b) IDROTT^FÖRENING.MULTI MINDRE(Jvs) BETALA(B)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EXPANDERA KOMMA-HIT(LL) MEDLEM KOMMA-HIT(5b) NU@b TILLBAKA MINSKA(L)
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BROR PRO1 SYSTER KOMMA-HIT(5b) JA@b HUR tp@&
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-SPRÅKA MÅNGA DÖV(L) KOMMA-HIT(5b) MÅNGA PEK MÅNGA
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LETTLAND@en DÖV(L) NYFIKEN KOMMA-HIT(5b) SVERIGE@en ENTUSIASTISK TECKNA-SPRÅKA
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
FEEDBACK