Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ENTITET(S)+BEFINNA@p MUR@b FORM(55)+BESKRIVNING@p KO VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p VARA|PEK SAMMA
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:nämen SOM tp@& KO BEORDRA-GÅ-DIT.MULTI KÖ SOM
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub SOM SOM KO JA@b KÖ-FÖRFLYTTA FÄRDIG
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BERÄTTA HA TVÅ KO HA ha@hd VARA
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
FEEDBACK