Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
UT@b BIL^PARKERA(H) BAKOM KNYCKA KONTANT PRECIS FÅ-SYN-PÅ
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIDSKOR SKA PRO1 KNYCKA NY@b SKRIDSKOR BEHÖVA(B)|INTE
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ>bok FÖRSTÅ-INTE(Lb) VARFÖR KNYCKA FRÅN FAMILJ PU@g
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-IN(N) HÄMTA tp@& KNYCKA EN BULLE TILL
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FUNDERA@ka KOMMA-PÅ-IDÉ GÅ-IN(N) KNYCKA FRUKT GREPP(5b)+HANTERA@p GREPP(5b)+HANTERA@p
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?)@ka KOMMA-PÅ-IDÉ GÅ-IN(L) KNYCKA MÖSSA(J) HALSDUK KNYCKA
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KNYCKA MÖSSA(J) HALSDUK KNYCKA GREPP(QQ)+HANTERA@p KNYTA PF@g
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LIGGA(G) LIGGA-SÖMNLÖS STIGA-UPP KNYCKA MORGON(J)^ROCK KNYTA>mage ENTITET(LL)+RÖRELSE@p
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
FEEDBACK