Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 STARTA ORDNING+EN KLASS PEK VIKTIG OBJPRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR MÅNGA POSS>person KLASS SEX KAN TECKNA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR MÅNGA POSS>person KLASS HUR MÅNGA POSS>person
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLASS MENA PEK>person KLASS ALLA HA HÖRSEL^RESTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILKEN SA POSS>person KLASS MENA PEK>person KLASS
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRA FIN UPPFATTA-AUDITIV KLASS MALMÖ@b@en höra@& PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HÖRA POSS1 KLASS PRO1.FL PRO1@z GRUPP
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PEK>person ORDNING+EN KLASS PEK>person MYCKET FÖLJA-EFTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄXA-UPP TILL ORDNING+ÅTTA(da) KLASS PRO1 PU@g PU@g
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRO MITTEN ORDNING+FEM KLASS TÄNKA FÖRST(LL) STARTA
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUTA NÅGRA POSS1 KLASS SLUTA DIREKT HÖRANDE
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKA GÅ ORDNING+EN KLASS PRO1 LÄNGTA.GRAD TILL
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRUKA HÄLSA-PÅ(J) VARANDRA KLASS SKOLA HÄLSA-PÅ(J) HÄLSA-PÅ(J)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅR@b KVAR TILL KLASS ÅTTA NIO(G) MELLAN
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 wtyp: ORDNING+EN KLASS FORM(88o)+BESKRIVNING@p>huvud polyform@& SJUTTIO^FYRA@num
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 STARTA ORDNING+EN KLASS PEK>person REDAN gest
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-FRAMÅT.ITER SJUTTIO^FYRA@num ORDNING+EN KLASS SJUTTIO^FYRA@num PEK>person/PEK JA@ub
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FOLK DÅ@b PRO1.FL KLASS KOLLEKTIV(SS)+FÖRFLYTTA@p KOMMA-DIT(Lb) BADA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLICKA.PL GLOSA:(PS) POSS1 KLASS PEK-RUNT>hand tp@& PU@g
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b GAMMAL(5) ORDNING+TVÅ KLASS TID-FRAM-VERTIKAL BETYG(Q) TÄNKA
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÖV(L) FÖRÄLDRAR(J) INUTI.FL KLASS JA@ub JA@b JA@ub
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PU@g POSS1 KLASS FINNAS EN PEK
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) PRO1.FL POSS1 KLASS PEK PRO1 zzz@&
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men PRO1 ORDNING+TVÅ KLASS MEN POSS1 SVENSK
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYG(Q) FRÅN ORDNING+TVÅ KLASS DÅ@b PRO1 DÅ@b
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLARA GÅ-IN(L) ORDNING+EN KLASS klass@hd PEK MINNAS(5)
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BOK MED ANNAN(ea).FL KLASS EN LEKTION VARA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK HÖRSEL^SKADAD DÖV(L) KLASS INUTI PEK PI
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI SYNS HÖRSEL^SKADAD KLASS I@b^DAG KÄNNA-INTE PEK.FL
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK förskola@& HÖRSEL^SKADAD KLASS LID^KÖPING@en DÅ@b ÅR+TVÅ
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) DÅ@b PRO1 KLASS HÖG^STADIUM KÄNNA DUKTIG
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA DUKTIG I@b KLASS 4typ:tala DUKTIG PRATA-FLYTANDE
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BERÄTTA PERF DELA KLASS tp@& A@b B@b
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG första@& ORDNING+EN KLASS TID-FRAMÅT-FRÅN ORDNING+TRE KLASS
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLASS TID-FRAMÅT-FRÅN ORDNING+TRE KLASS zzz@z BÖRJA tp@&
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tid-framåt-till@hd TILL TIO(Y) KLASS FLYTTA-UT ÖREBRO@en TIDEN-GÅR(L)
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
örebro@& ÖREBRO@en ORDNING+EN KLASS TID-FRAMÅT-FRÅN TILL TIO(Y)
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MANILLASKOLA@en SEXTIO^TRE@num zzz@z KLASS FÖRBJUDA(G) förbjuda(g)@hd TECKNA
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR DÅ@b ORDNING+EN KLASS BO PÅ SKOLA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b NÅGRA POSS1 KLASS PEK.FL NOLL-KUNSKAP TECKENSPRÅK
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TIDIG ORDNING+EN ORDNING+TVÅ KLASS STÄDA SJÄLV PU@g
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄLDRE tp@& ÖVER KLASS NÄSTA.MULTI JA@ub MEN
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MINNAS(5) POSS1 KLASS PEK-RUNT PRO1 EN
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK