Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MAT ETCETERA(da) tp@& KLARA-SIG(da) zzz@z ETCETERA(da) TILL
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA MÅLVAKT@ka PEK-BANSTRÄCKA KLARA-SIG(da) PEK-BANSTRÄCKA JA@ub glosa@&
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅNGA OBJPRO1 INTE KLARA-SIG(da) SOM JO@b ORSAK
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VÄXA-UPP PI KLARA-SIG(da) VARG FÅNGA OBJPRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-HÄR^FRÅN PRO1 KÖRA-SKJUTS KLARA-SIG(da) GLOSA:(GLAD) SEDAN(L) UT@b
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS LÅTA-VARA KONDITION KLARA-SIG(da) ÄNDÅ ANDFÅDD@z SJÄLVKLAR
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYND PEK PEK^PRO KLARA-SIG(da) MEN PEK KVÄLL
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ VARA JA@ub KLARA-SIG(da) FELFRI zzz@& PRO1
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IBLAND(7v) VARELSE(LL)+FÖRFLYTTA@p PRO1 KLARA-SIG(da) IBLAND(7v) MEN PU@g
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÄDD(7b) TÄNKA ENTITET(S)+FÖRFLYTTA@p KLARA-SIG(da) PRO1 KLARA OBJPRO1.FL
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OLIKA MÅSTE FÖRST(LL) KLARA-SIG(da) OLIKA olika@hd GLOSA:NIVÅ(Jvs).MULTI
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH ORDNING+SEX(da) PERF KLARA-SIG(da) FÅ HJÄLM TA>huvud|KASTA
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ASTMA astma@uppr SLUTA@z KLARA-SIG(da) PEK@z SKÖN PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅTT TVÅ_TRE_FYRA@num DAG.PL KLARA-SIG(da) BÄTTRE(B) ONSDAG PEK>pekf
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRÅTA(Lb) PEK HUR KLARA-SIG(da) PEK KOMMA-DIT(Lb) SJÄLV
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FISA ELEMENT(8)+FÖRFLYTTA+ENTITET(5)@p ELEMENT(8)+FÖRFLYTTA+ENTITET(5)@p KLARA-SIG(da) TUR@b GLOSA:(LÄTTNAD) TÄNKA|OM@b
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ BRA FELFRI KLARA-SIG(da) TUR@b PRECIS TID(J)
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN TAND PU@g KLARA-SIG(da) KONTROLLERA TAND^LÄKARE PU@g
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 GLOSA:(SAMVETE) GLOSA:(VAD) KLARA-SIG(da) SPINDEL-FÖRFLYTTA FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p LÅTA-VARA
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRASIG POJKE GREPP(SS)+HANTERA@p KLARA-SIG(da) LÅTA-VARA KANSKE GRODA
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-BANSTRÄCKA ENTITET(88b)+RÖRELSE@p SYNS KLARA-SIG(da) BI INSEKT-STICKA PEK-BANSTRÄCKA
Var är du, grodan? sslc02_047.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYND@z GREPP(JJbt)+HANTERA@p PEK>hand KLARA-SIG(da) SEDAN(L) VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p SKOG
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FALLA TRASIG POJKE KLARA-SIG(da) PEK-TVÅ FORTSÄTTA GÅ.DUR
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VATTEN STIGA-UPP LÄTTNAD KLARA-SIG(da) VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p PEK FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUR@b VATTEN FALLA KLARA-SIG(da) VATTEN STIGA-UPP LÄTTNAD
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) SEDAN(L) LÄTTNAD KLARA-SIG(da) LÅTA-VARA GÅ(N)-OMKRING SEDAN(L)
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
FEEDBACK