Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
POSS-EGEN TYCKA OM@b@z KATT PEK PRO1 INTE
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLYTTA-UT ÖREBRO@en HUR KATT PEK pek@hd svår@&
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SKÖN bli-av-med@& KATT BLI-AV-MED FÄRDIG SNART
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
gest PRO1 SÅG KATT KOMMA-HIT(Lb) TILLBAKA KOMMA-HIT(Lb)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1@z FRU SAKNA KATT SEDAN(J) PRO1 SOMMAR
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄNKA HOPPAS(J) TRÄFFAS KATT PU-NEG@g PU-NEG@g INTE@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRU TYCKA OM@b@z KATT PRO1 MÅSTE@z PU@g
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÅL@b|INTE HUND TÅL@b|INTE KATT ETCETERA(L) SOM ANNAN(ea).FL
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMÄLTA-NER FÖRSKRÄCKT@ka GLOSA:KLAPPA-DJUR KATT VISA tp@& POSS
Snögubben sslc02_048.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z VISSTE-INTE(8) SE KATT ALDRIG-NÅGONSIN SE KATT
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KATT ALDRIG-NÅGONSIN SE KATT GÅ(N)@z tp@& zzz@z
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
FEEDBACK