Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PROBLEM PRO1 SE KARTA PEK INTE PROBLEM
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KAN SE FYRKANT(L) KARTA VAR VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p ELLER
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VETA-INTE PRO1 zzz@& KARTA VAR PEK-BANSTRÄCKA NORRKÖPING@en
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK