Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FYRA RUM EN KÖK MEN ÄNDÅ PRO1
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ RUM EN KÖK HOS HSB@b@en HSB@b@en
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE@z PEK@z LÅTA-VARA KÖK GLOSA:(PD) VATTEN VARM
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& POSS RUM KÖK PEK@z man@& SNÖ(5)^GUBBE
Snögubben sslc02_048.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE LAMPA FASCINERA KÖK SPIS-VRIDA-PÅ VARM FÖRSKRÄCKT@ka
Snögubben sslc02_048.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L)@z PEK-BANSTRÄCKA zzz@z KÖK BESTÄMMA-SIG TA-FRAM(S) IS@b
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄNDA-LYSE tända-lyse@hd GÅ-IN(L) KÖK TITTA-PÅ-OMKRING TÄNDA-LYSE tända-lyse@hd
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?)@ka GLOSA:(IMPAD) GÅ-IN(L) KÖK TILLBAKA-DIT KÖK PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ-IN(L) KÖK TILLBAKA-DIT KÖK PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g PU-VARSÅGOD@g SITTA
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL FUNGERA SÅ KÖK VATTEN TÄNDA ALLTIHOP
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK