Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
ÅKA KÖRA-SKJUTS KÄNNA KÄNNA-SIG EN DAG MÅSTE
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GLOSA:(?) PRO1 KÄNNA-SIG KONSTIG PF@g STÅ
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE SPRINGA(Vb) KÄNNA KÄNNA-SIG BRA-PERFEKT SOM TYP@b
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA PI KÄNNA KÄNNA-SIG SJÄLV PRO1 tp@&
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LEKSAND@en KONTROLLERA PEK KÄNNA-SIG HUR KÄNNA OMGIVNING
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men TIDEN-GÅR(J) SEDAN(L) KÄNNA-SIG VILL-INTE VILL-INTE.INITPAUS FLYTTA-UT
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUT PRO1 BRUKA KÄNNA-SIG TRÖTT PEK DAG
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYP@b PEK-TVÅ SYNS KÄNNA-SIG DÅLIG(B) LAMPA(L) LYSA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DRAMA@rd FÖRÄLDRAR(L) TECKNA-FLYT KÄNNA-SIG UTTRYCKA HA|INTE PRO1
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN ÅR@b SYFTE KÄNNA-SIG KÄNNA EFTER KÄNNA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 GLOSA:(PEKFINGER-FÖLJA-RAD>hand) PRO1 KÄNNA-SIG INTRESSERAD mtyp:men VETA|INTE
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-DIT(Lb) TILLBAKA PRO1 KÄNNA-SIG KLOCKTID+FEM-UNGEFÄR EFTERMIDDAG JA@b
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) PLÖTSLIG MAN(Jf) KÄNNA-SIG MÅ-ILLA BAJSA(B)@rd MÅSTE
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(PS) LEDSEN BÖRJA KÄNNA-SIG SKRATTA(B) BRO HA
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SJUKHUS PEK SYNS KÄNNA-SIG GREPP(QQ)+HANTERA@p KVARSTANNA PRO1
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK