Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
INUTI SKOG ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p JAGA SKA MAT PEK
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
INUTI PEK EN JAGA PERF FIXA@rd FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKRIKA@rd VARG PEK JAGA FÅR(V) ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p PEK
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TID-FRAMÅT LEJON PEK JAGA INUTI SKOG PEK
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(GG)+RÖRELSE@p EN JAGA PERSON@kl PERF KONSTRUERA
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PEK@z SVART SVART JAGA zzz@z BLI(L) ILLA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POLIS HÖRA zzz@z JAGA GASA(G) KOMMA-EFTERKÄLKE POLIS
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(LL)+BESKRIVNING@p ORSAK BI JAGA mtyp:och FO FAST(ml)
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(88)+RÖRELSE@p@z PEK GETING JAGA HUND VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p SMITA
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FO GETING SPRIDA JAGA HUND SPRINGA-DJUR BEGE-SIG-IVÄG
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) HUND BLI(L) JAGA AV@b GETING SPRINGA(G)
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UT@b CHOCKA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p JAGA ARG GREPP(7b)+HANTERA+VARELSE(L)@p@rd SPRINGA(Vb)
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TABBA-SIG(B) RIDA@rd HUND JAGA OBJPRO@z SPRINGA-DJUR PRECIS
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRÅN BI VARELSE(55)+FÖRFLYTTA@p JAGA EFTER HUND FÖLJA-EFTER
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BI FÖRBANNAD VARELSE(55)+FÖRFLYTTA@p@z JAGA PÅ ORSAK STÖRA
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b BI STARTA JAGA HUND ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p HUND
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p ORSAK BI JAGA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p FALLA-BAKÅT STIGA-UPP
Var är du, grodan? sslc02_392.eaf SSLC
FEEDBACK