Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PU@g@z HUR PU-VETA-INTE@g JA@b EN@z PEK>person/PEK VÄRLD^KONGRESS
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b HOPPAS(X) gest@& JA@b HOPPAS(X) JA@b FINNAS
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g NEJ-NEHEJ(J) JA@b STÄMMA@rd STÄMMA@rd VARA|PEK
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:MIRAKEL NÅGON SÅ JA@b LIV GLOSA:MIRAKEL JA@ub
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STÄMMA(J) LIV GLOSA:MIRAKEL JA@b HOPPAS(X)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SLUT tp@& ETCETERA(da) JA@b HOPPAS(X) gest@& JA@b
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
gest@& JA@b HOPPAS(X) JA@b FINNAS PRO1 MENA
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMUNICERA MED HÖRANDE JA@b tp@& ARBETA(J)^PLATS PI
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b PRO1 SJÄLV PI
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE PU@g ROLIG JA@b ROLIG IHOP MEN
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKULLE SÄGA JA@b PRO1 DUM(Jf) SA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TVÅ|EN TVÅ|EN JA@b VETA-PERF PRO1 TVÅ|EN
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& PU@g JA@ub JA@b PRO1 EN TILLÄGGA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b tp@& JA@b
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b tp@& JA@b tp@&
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NORDEN_HISTORIA(It)@en HISTORIA(5) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p JA@b RÄTT PEK>person/PEK BANSTRÄCKA(J)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b tp@& JA@b tp@& PEK>person|PRO1 PEK@z
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub STÄMM@zA JA@ub JA@b NORDEN_HISTORIA(It)@en HISTORIA(5) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VIKTIG JA@ub PU@g JA@b NÄSTA-I-TUR1 NU@b NÄSTA-I-TUR1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKÄMTA PEK>person VARSÅGOD JA@b BÖRJA JA@ub PERF@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE KONSTIG PRO1 JA@b GRATULERA TACK@uppr PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STÖRST PEK O@b^TRO JA@b PERF@z mtyp:haft mtyp:men
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ PRO1 SKÄMTA JA@b PRO1 BÖRJA NU@b
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG NITTIO^TRE@tal TACK JA@b RÄTT.GRAD FARLIG PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SEDAN(L) BEGE-SIG-HEM grepp(a)@hd JA@b BOJ-AVGRÄNS(J) PU@g
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK SKRIVA-UPP PEK>person JA@b SEDAN(L) PU@g NÄSTA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1-TVÅ FLYTTA-UT ÖREBRO@en JA@b PERF-NEG JA@b@z TIDEN-GÅR(L)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PF@g PRO1 JA@b zzz@z PU@g JOBBIG
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF1@b@pr ANNAN(ml) PERSREF1@b@pr JA@b JA@ub PRO1 PRO1
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STJÄLA(B) GROVLEK(LL) OBETYDLIG JA@b HÅRD BEDÖMA PRO1
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub JA@b JA@b JA@b JA@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET JA@b JA@ub JA@b JA@b JA@b JA@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@ub JA@b JA@b JA@b JA@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITE(7b) INTE@z MYCKET JA@b JA@ub JA@b JA@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@b JA@b
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@ub PRO1@uppr
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@b JA@b mtyp:men PRO1 ofta@&
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PEK JA@b BOJ-PEK(L)
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b mtyp:men PRO1
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYNS@z JÄTTE^BRA JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
IDAG SYNS@z JÄTTE^BRA JA@b JA@b JA@b JA@b
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JÄTTE^BRA JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b JA@b mtyp:men
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b JA@b JA@ub PRO1@uppr komma-dit@&
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b PRO1 UNG PRO1
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 SILVER^MEDALJ SJUTTIO^TVÅ@num JA@b SJUTTIO^TRE@num SJUTTIO^TRE@num PEK>ringf
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b PRO1 glosa@& FOTBOLL(G)
Förening sslc01_104.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF2@pr PEK>person/PEK OM@b JA@b PRO1@z GÄRNA FÖLJAS-ÅT
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OBJPRO I@b STOCKHOLM@en JA@b PRO1 JA@b TACK
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STOCKHOLM@en JA@b PRO1 JA@b TACK SAMTALA DATUM(L)
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
FEEDBACK