Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SKRÄP VÄDER PÅVERKA1 JÄTTESTOR(S) MYCKET VÄDER PI
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH ATTITYD HEMSK JÄTTESTOR(S) ATTITYD MEN TÄNKA|PÅ
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARFÖR PU@g FÖRBEREDA JÄTTESTOR(S) FÖRBEREDA SAMHÄLLE PÅVERKA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g TYCKA PLUS@uppr JÄTTESTOR(S) STOR JÄTTESTOR(It) PLANERA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ PEK GLOSA:SLITA JÄTTESTOR(S) MER GLOSA:SLITA PEK
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ(N) PU@g OMÖJLIG JÄTTESTOR(S) OK@b I@b^DAG STIGA-I-PRIS
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA tp@& BRED-UTBUD JÄTTESTOR(S) VARA|PEK ROLIG MINNE
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p VARA|PEK HOTELL JÄTTESTOR(S) FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p FIN GLAS(Vb)
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA|PEK SJU DÖV(L) JÄTTESTOR(S) HUR BROR HÖRANDE
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 HÄNDA PI JÄTTESTOR(S) ÖVERLÄGSEN TUR@b KLARA-SIG(ml)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(A)+HANTERA@p GREPP(AA)+HANTERA@p TECKNA-SPRÅKA JÄTTESTOR(S) GLOSA:(PAKET) GREPP(AA)+HANTERA@p VINKA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄNGST-UPP(J) VÅNINGSPLAN+TVÅ PI JÄTTESTOR(S) JÄTTESTOR(S) RUM SOM
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÅNINGSPLAN+TVÅ PI JÄTTESTOR(S) JÄTTESTOR(S) RUM SOM PEK-PLATS-HÄR>inspelningsrum
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub JA@ub PI JÄTTESTOR(S) SKILLNAD JA@ub SAMMA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÅ SE POLIS JÄTTESTOR(S) FOT@b@z ENTITET(JJ)+BEFINNA@p FORM(7b)+BESKRIVNING@p
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK