Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA VARA FINNAS IS@b FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p MEN SVERIGE@en
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄNA(B) FYSISK maj@& IS@b KOMMA-FRAM TILL SISTA
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLOCKTID+ÅTTA MORGON STARTA IS@b s@hd mtyp:vad SA
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TVÅ TIMMAR(7o) TRO IS@b SEDAN(L) LUNCH SEDAN(L)
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FYSISK SEDAN(L) OMIGEN IS@b TVÅ TIMMAR(7o) TID-FRAMÅT-FRÅN
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VATTEN PI VARA IS@b MEN SYNS FORM(7b)+UTSTRÄCKNING@p
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÖK BESTÄMMA-SIG TA-FRAM(S) IS@b AVLÅNG-LITEN@kl SNÖ(5)^GUBBE ÄTA(A)
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖLJAS-ÅT MED STOPPA-I(O)@rd>mun IS@b STOPPA-I(O)@rd>mun SEDAN(L)@z PEK
Snögubben sslc02_148.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(GG)+HANTERA@p PEK HA IS@b FORM(Lb)+UTSTRÄCKNING@p GLOSA:(ISBIT) GE(J)
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄD SJÖ PEK IS@b NU@b LÅTA-VARA SEDAN(J)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
FEEDBACK