Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
KULTUR POSS1 INUTI>bröst IDENTIFIERA-MED KOPPLA-IHOP1 PEK HÄNDER(5)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 KULTUR POSS1 IDENTIFIERA-MED FRAMTID MAMMA LÅTA-VARA
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HYFF PEK PRO1 IDENTIFIERA-MED KNAPPA-MOBILTELEFON(B) HA TYCKA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PRO1 DÖV(L) IDENTIFIERA-MED FÖRSTÅ(L) POSS SPRÅK
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORSAK DÖV(L) döv(l)@hd IDENTIFIERA-MED LÄNKA PEK IBLAND(7v)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b BERÄTTA@rd HA IDENTIFIERA-MED VARA|PEK JA@ub STÄMMA(J)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK