Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MAN(Jf) LIGGSTÄLLNING@ka ÄNDÅ HYFF KVARSTANNA HÄNDA-INTE(V) LIGGSTÄLLNING@ka
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RESERV BAK PRO1 HYFF IFALL VILL-INTE.ITER DYR
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TACK PRO1 GLOSA:ÖRONPROPP HYFF PRO1 RÄDD FÅ1
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA PEK PRO1 HYFF PEK PRO1 IDENTIFIERA-MED
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 NEJ-NEHEJ(J) PRO1 HYFF TOLKA PLACERA-HIT(G) FÖRBANNAD
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN PEK.FL NEJ(N) HYFF FUT-NEG BEHÅLLA INUTI>huvud
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PF@g KALLA-PÅ(J) NY HYFF HYFF PU@g zzz@&
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KALLA-PÅ(J) NY HYFF HYFF PU@g zzz@& FLOTT
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ VÄSTANVIK-FOLKHÖGSKOLA@en SKOLA HYFF MEDDELA PEK MYCKET
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARK KULTUR TOLK HYFF MEDDELA PRO1 GLOSA:(?)
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HYRA|UT@b ANNAN(ea) HAND HYFF GLOSA:(KVAR) ÅR TRIVAS(J)
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA FISA wtyp: HYFF PRO1 GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HYFF PRO1 GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF PRO1 GÅ VARELSE(NN)+BEFINNA@p.FL
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMÅ(L) FISA-SMÅ NEJ-NEHEJ(J) HYFF GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF PRO1
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) HYFF GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF PRO1 HÅLLA-OM-POSERA@ka HÅLLA-UT
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA FISA-SMÅ wtyp: HYFF GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF PRO1
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: HYFF GLOSA:KNIPA-IHOP-STJÄRT HYFF PRO1 GLOSA:(FORM(55)+UTSTRÄCKNING) BRA-PERFEKT
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z GE-FAN zzz@z HYFF FISA HYFF GÅ-IN(N)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z HYFF FISA HYFF GÅ-IN(N) KLÄ-AV-NEDERDEL FISA
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVARSTANNA.KONT HALV(J) ÅR@b HYFF zzz@z GLOSA:(BYGGA) GLOSA:FÖRÄNDRINGSPROCESS>ansikte
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS|INTE TOMT OMRÅDE@kl HYFF UT@b UTE FÖNSTER(L)
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
FEEDBACK