Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SPRINGA(G) UT@b FRÅN HUS ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p ENTITET(55)+STILLASTÅENDE@p PEK
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GÅNG+TVÅ TVÅ TRE HUS PEK-REL glosa@& SAMMA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG PERF BO HUS PU@g TIDEN-GÅR(L) PU@g
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 SYSTER HA HUS PEK SYNS@z pro@&
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUS GLOSA:(?) HUS HUS GLOSA:(HOLME@kl) JASÅ TOKIG
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA HUS GLOSA:(?) HUS HUS GLOSA:(HOLME@kl) JASÅ
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) LÅTA-VARA KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA HUS GLOSA:(?) HUS HUS
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
JA@ub PRO1 POSS1 HUS VÅNINGSPLAN+FYRA LÅTA-SÄGA PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BO POSS1 BO HUS BO glosa@& ÖVER
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
hus@& PEK>person/PEK PERFEKT(da) HUS PRO1 BO HUS@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HELA@z SEDAN-TID-TILLBAKA PEK HUS BYGGA(J) NITTONHUNDRA^SEXTIO^EN@tal SEXTIO^EN@tal
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PERF BO HUS PRO1 GÅNG+TVÅ GÅNG.PL
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN|GÅNG PRO1 NÄSTA HUS PEK pro@& pro@&
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LITE(7b) PU@g VARA HUS PRO1 MÄRKA PRO1
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÄRKA PRO1 MÄRKA HUS MÄRKA PEK@z MER
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GEMENSAM PU@g ENSAM(L) HUS GLOSA:(?) UMGÅS VÄN@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>pekf HÄRNÖSAND@en ANNAN(ml) HUS GLOSA:(GRUPP) PLUS HAMN^GATA@en
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
på@& PÅ@z RENOVERA HUS zzz@& TRÄ DÖV(L)
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 UTE MÅLA(Q) HUS ÅR-FRAMTID+EN ÅR@b MÅSTE
Pensionär sslc01_112.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p SEDAN(L)@z INUTI@z HUS ENTITET(S)+BEFINNA@p MUR@b FORM(55)+BESKRIVNING@p
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g SKULLE HA HUS PU@g PU@g EN
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BO PEK EN HUS FYRA STYCK BANSTRÄCKA.MULTI
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(TVÅ) ÖREBRO@en HA HUS PEK-PLATS-DÄR tp@& HEMSK
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-PEK(L) GLOSA:(?) POSS1 HUS ENTITET(S)+BEFINNA@p entitet(s)@hd ENTITET(S)+BEFINNA@p
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 MINNAS|PEK>person STOR HUS VARA|PEK PRO1 ENTITET(5b)+BEFINNA@p
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DYKA-UPP HA ÖPPEN HUS OLIKA TEMA.MULTI OLIKA-DIV
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE PEK>person/PEK HOUSE@b@en HUS DOKTOR HUS PEK@uppr
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HOUSE@b@en HUS DOKTOR HUS PEK@uppr ibland@& IBLAND(7v)
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) LÄNGST-IPSI ANNAN(ml) HUS zzz@z ANNAN(ea) VÄG
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PEK SÖDER HUS PEK-BANSTRÄCKA JA@ub@z PEK-BANSTRÄCKA
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIMMA PY SIMMA HUS INUTI inuti@hd GYMNASTIK
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& PEK>pekf HÖRSEL^KLASS HUS FORM(S)+BESKRIVNING@p GÅ-IN(L) MAT
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
hus@& PEK typ@& HUS FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p torn@& polyform@&
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KYRKA(5) PU-ELLER@g TORN@b HUS FORM(S)+UTSTRÄCKNING+FORM(S)@p INUTI inuti@hd
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKOLA^GÅRD gård@hd SEDAN(L) HUS HÖRANDE mtyp:och PEK
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS>person hus@& BO HUS PEK>person hos@& KOMPIS.PL
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:PER DAG LEK^SKOLA HUS BO BO^RÄTT^FÖRENING förening@hd
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI GLOSA:TIMMERBYGGNAD SMÅ(L) HUS ETCETERA(5) VALBORG@b MINNAS(5)
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SAMMA hall@& ISHALL@b HUS SAMMA PENDLA BETYDA
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKENSPRÅK ALLA hus@& HUS zzz@& PRO1.FL hörande@&
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf PEK>långf TRÄ HUS TRÄ BYGGA(J) SJÄLV
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FOTO-TA SÅG VIT@uppr HUS FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p FOLK VARELSE(44)+BEFINNA@p.FL
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅG BÅDA GÅ-IN(L) HUS PRO1 JA@ub@z PRO1
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄLSA@ka VARELSE(55)+BEFINNA@p@z VIT HUS VETA|INTE VEM(J) PEK
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRATA(Jv) VARA PRESIDENT HUS VARA|PEK PEK PRO1
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUS VEM(J) VIT HUS VETA-INTE VEM(J) PEK
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD TILL VIT HUS VEM(J) VIT HUS
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person/PEK FORM(JJf)+UTSTRÄCKNING@p GUL(H) HUS NÄRA SJUK^HUS OMRÅDE
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(ELD) GREPP(GG)+HANTERA@p VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p HUS BJUDA PRO1.FL@z PEK
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLÄ-PÅ PRO1@z ANNAN(ea) HUS PEK KLÄ-PÅ KLÄ-PÅ-HUVUDDEL
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
FEEDBACK