Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p PEK MAGE-KURRA HUNGRIG ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
ELEV^HEM PEK-PLATS-UPP@uppr PEK-BANSTRÄCKA-NER HUNGRIG zzz@& DÖRR LÅSA(ml)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DAG NÄR@z PRO1 HUNGRIG HA|INTE TID(L) SPRINGA(Vb)
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UTE FÖRFLYTTA(Vb)-OMKRING FRYSA(G) HUNGRIG OCH wtyp: INTE
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z dålig@& SVÄLTA HUNGRIG TYST SÄGA INTE
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK VETA PRO1 HUNGRIG DÅ@b PEK HEMSK
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(JÄSA) FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p PF@g HUNGRIG VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p BEGE-SIG-HEM SÄTTA-SIG
Snögubben sslc02_332.eaf SSLC
FEEDBACK