Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FINNAS PY EN-TILL HUND INUTI VATTEN PEK
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
KÖTT^BEN@b EN DAG HUND ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p BY@b OMRÅDE@kl
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SVÄMMA-ÖVER ELEMENT(5)+FÖRFLYTTA@p PEK HUND ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p HUND INUTI
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p SÅG HUND PEK HA KÖTT^BEN@b
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HUND OCH KÖTT^BEN@b EN
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK HUND ENTITET(55bt)+RÖRELSE@p HUND INUTI VATTEN FÖRSVINNA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p HUND BEN@b BORTA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ARG PEK GLO HUND PY GLO PEK
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK ENTITET(55b)+RÖRELSE@p PEK HUND PY ENTITET(55b)+RÖRELSE@p PEK
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RUBRIK HUND OCH KÖTT^BEN HUND
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HUND OCH KÖTT^BEN HUND PEK KOMMA-DIT(Lb) SLAKT^HUS
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OMRÅDE@kl TITTA-PÅ-OMKRING TITTA-PÅ HUND GREPPHÅLLA(S)>mun FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p>mun TITTA-PÅ
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
STRÖMMA ELEMENT(55)+FÖRFLYTTA@p PU@g HUND FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p BORTA PU@g
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
glosa@& FÖLJA-EFTER SOM HUND PRO1 KOMMA-PÅ KOPPLA-IHOP
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAN@b PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@rd ANNAN(ea)@z HUND PRO1 PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(J) FÖRSKRÄCKT@ka
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FAMILJ PERSON.FL PRO1.FL HUND PASSA(Vb) TA.MULTI>hand PEK
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LUSTIG VAD PEK HUND VETA-PERF PRO1.FL DÖV(L)
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SA DÖV(L) HUND MEN EN PU@g
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA SÅ-ATT-SÄGA FAMILJ HUND zzz@z POSS1 FAMILJ
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA TVÅ STYCK HUND PEK>pekf ÄLDRE-ÄLDST PEK>pekf
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ-RECIPROK MÄRKA ÄN HUND MED UPPFOSTRA TALA
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSKRÄCKT@ka PRO1 GLOSA:(?)@ka HUND HANTERA-HUND@ka VAN@b VAN@b
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BONDE(5b)^LANDET PU@g HA HUND VILL SKAFFA HUND
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBA FRAM-TILLBAKA VEM(J) HUND PASSA PU@g LÅTA-VARA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUND VILL SKAFFA HUND ONÖDIG BLI(J) HALS-BUNDEN
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
SEDAN(L) MÅSTE RÖD HUND PEK>person PEK SAMMA
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STOPPA-I(7o)>mun MOT ALLERGI HUND FINNAS JA@ub MÅNGA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUND mtyp:hon HA HUND SVÅR HÄLSA-PÅ(Q) OFTA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 SON HA HUND NU@b PEK HÄLSA-PÅ(Q)
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b PEK ÄLSKA HUND mtyp:hon HA HUND
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÄDD(7b) PRO1 mtyp:för HUND mtyp:jo SEDAN(L) FINNAS
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI mtyp:dom HA HUND STORLEK@kl PRO1 RÄDD
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNTLIGEN(ml) FÅ1 EN HUND PU@g VILL-INTE BESTÄMMA-SIG
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLIA GLOSA:(TILL) TÅL@b|INTE HUND TÅL@b|INTE KATT ETCETERA(L)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FAMILJ LÄNGTA POSS1 HUND ÄNTLIGEN(ml) FÅ1 EN
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRR-I-TID BIL HA HUND COLUMBIA@b@z@en GREPP(S)+HANTERA@p>mun GREPP(Nvt)+HANTERA@p>mun
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DAG GLOSA:ZOOMA-IN PEK HUND ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p VARA|PEK PEK-BANSTRÄCKA
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS HUND PRECIS HUND PEK(B) VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p VARELSE(NN)+FÖRFLYTTA@p
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf OCH>långf EN HUND PEK-TVÅ>pekf-långf HA GRODA
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ-OMKRING PRECIS FORM(JJ)+BESKRIVNING@p HUND ENTITET(SS)+FÖRFLYTTA@p>hals FAST(ml) ENTITET(SS)+BEFINNA@p>hals
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRODA TITTA-PÅ PRECIS HUND PRECIS HUND PEK(B)
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI>hand PLUS PRECIS HUND titta@& HJÄLPA LETA
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GLOSA:STÄLLA-SIG-HÖJD GREPPHÅLLA(GG) DÅ@b HUND FÖRFLYTTA(Vb) FÖRFLYTTA(Vb) POJKE
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POJKE GLOSA:(SÄTTA-SIG) PLUS@z HUND SÄTTA-SIG-BREDVID sätta-sig@hd HUND
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖNSTER(5) GREPP(GG)+HANTERA@p POJKE HUND GLOSA:(?)@ka glosa:(?)@ka@hd TITTA-PÅ
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VINKA LÄGGA-SIG SOVA(7v) HUND POJKE LIGGA(VV) SOVA(7v)
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BORTA PU-NEG@g DÅ@b HUND ENTITET(55b)+FÖRFLYTTA@p>huvud HUVUD(Jvs) ENTITET(G)+FÖRFLYTTA@p
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRÄ^STOCK@b FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p PEK HUND TITTA-FRAM titta-fram@hd FO
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUND SÄTTA-SIG-BREDVID sätta-sig@hd HUND SITTSTÄLLNING-DJUR@ka FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p FINNAS
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:och HA EN HUND hund@hd I@b SITTA
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
FEEDBACK