Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 KVÄLL PEK HOTELL SY@rd HITTA-PÅ(4) SIFFRA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VEM(J) KOMMA-FRAM FÖRST(LL) HOTELL PEK.FL DÖV(L) SA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TAXI@b PEK PEK>hand HOTELL OK@b GLOSA:(?) FÄRDIG
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>hand TILL PEK HOTELL OK@b NÄSTA TAXI@b
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF3@pr DUKTIG HA HOTELL GLOSA:KORTFORM PEK ALLA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGRA TABBA-SIG(B) SPY HOTELL MÅ DÅLIG NU@b
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA TVÅ OLIKA HOTELL EN SYND EN
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN SYND EN HOTELL MED POOL@b EN
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MED POOL@b EN HOTELL UTAN(ml) reseledare@& HA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) KÄNNA BRA HOTELL PEK PF@g OK@b
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
THAILAND@en PRO1 BO HOTELL SA UTFLYKT GLOSA:LISTA(V)
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
bio@uppr GLOSA:MITTEMOT STOR HOTELL GLOSA:MITTEMOT FINNAS PEK
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OCKSÅ PRO1 FLYTTA.MULTI HOTELL PRO1 FIN LYX@b
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PENGAR(ea) PU@g SAMLA HOTELL PERF PRO1 VARA|PEK
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(PEK-BANSTRÄCKA) FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p VARA|PEK HOTELL JÄTTESTOR(S) FORM(55b)+UTSTRÄCKNING@p FIN
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK(J)>hand OCH ANNAN(ea) HOTELL ENTITET(4f)+BEFINNA@p PEK-RUNT FLESTA
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) EN bo@& HOTELL PEK(J)>hand OCH ANNAN(ea)
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SITTA SITTA(VVb)-RUNT.FL I@b HOTELL zzz@z PRO1.FL HA
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KR@b FÖR glosa@& HOTELL BUSS(S) FRAM-TILLBAKA FRUKOST
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA hotell@& SÅ-ATT-SÄGA HOTELL SÅ-ATT-SÄGA OMRÅDE VARELSE-TVÅ(VV)+FÖRFLYTTA@p
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN SJUK KVARSTANNA HOTELL DÅ@b PEK TID(L)
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b PEK OFTA HOTELL OK@b BRA PRO1@z
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅKA KÖRA-SKJUTS TILL HOTELL tp@& PEK.FL RESA^LEDARE
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& BO FLOTT HOTELL zzz@& VING^RESA@en POSS
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EGEN RESTAURANG BRUKA HOTELL LITEN(J) PEK DÅ@b
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(LYSA1) RUBRIK OM@b HOTELL rum@& MR-BEAN-I@b_RUM_FYRA^HUNDRA^SEX sex@hd
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAGA(ml) I@b zzz@& HOTELL GLOSA:(TIDEN-GÅR(J))
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTITET(Nt)+FÖRFLYTTA@p TILL FLOTT HOTELL ENTITET(Nt)+BEFINNA@p ENTITET(Nt)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p ENTITET(Nt)+BEFINNA+ENTITET(J)@p
Film Plankan sslc02_150.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HAN@b GÅ-IN(L) I@b HOTELL PEK GÅ-IN(L)@z mtyp:till
Mr Bean sslc02_191.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK GÅ-IN(L)@z mtyp:till HOTELL GÅ(N)@rd GÅ-IN(L) RUM
Mr Bean sslc02_191.eaf SSLC
FEEDBACK