Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA NEUTRAL MEN HOS OBJPRO1(L).FL PEK VARA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 BARN STOR HOS FAMILJ glosa@& DÅ@b
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN SKÖN TECKNA-SPRÅKA HOS POSS1 HÖRANDE FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ PRO1 KVARSTANNA HOS FÖRÄLDRAR(L) JASÅ PI-JASÅ
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIST PRO1 JOBBA HOS POST PI ENSAM(B)
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ YRKE LÄRA-SIG HOS BLAND DÖV(L) INGEN
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PRO1 TÄVLA HOS HÖRANDE JA@ub PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PERF tp@& HOS HÖRANDE TÄVLA GENOM
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FOTBOLL(ml) TIDEN-GÅR(L) HOS HÖRANDE VÄXA-UPP TIDEN-GÅR(L)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYFTE RESA KOMPIS HOS EN MÅNAD(J) TITTA-PÅ-OMKRING@z
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EGEN FÖRETAG PRO1 HOS PEK JOBBA tp@&
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOWLING ENTUSIASTISK BOWLING HOS HÖRANDE PRO1 KLUBB
Bowling sslc01_126.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HEMMA HOS KOMPIS HOS PEK.MULTI ORSAK PRO1
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÖNDAG ALDRIG-NÅGONSIN HEMMA HOS KOMPIS HOS PEK.MULTI
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG ALLTID PRO1 HOS KOMPIS BARA(B) BEGE-SIG-HEM@b
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RUM EN KÖK HOS HSB@b@en HSB@b@en PU@g
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b KOMMA-DIT(Lb) BO HOS PEK KILLE^KOMPIS EGEN
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA HEMMA BRUKA HOS FOSTER(G)^HEM zzz@z ÖREBRO@en
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b PRO1 BO HOS EN TANT TILLSAMMANS
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÖREBRO@en BO FLYTTA-UT.MULTI HOS TANT PEK.MULTI JA@b
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRÅK GLOSA:(?) GLOSA:(PD) HOS DÖV(L) MYCKET TECKNA
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HOS DOKTOR PERF-NEG HOS DOKTOR GLOSA:(BARA(B)) TELEFONERA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BÖRJA JOBBA HOS ARME^FÖRVALTNINGEN@b NITTON^HUNDRA^SEXTIO@tal TILL
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BÖRJA FLYTTA HOS SKOLA^ÖVER^STYRELSE NITTONHUNDRA^SJUTTIO@tal PEK
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEM DÖV(L) tp@& HOS SÖ@b@en SKOLA^ÖVER^STYRELSE MEN
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BÖRJA FLYTTA HOS ARBETA(G) SIH@b@en STAT
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PERF JOBBA HOS STAT NÄSTAN FYRTIO^SJU@num
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKENSPRÅK NÖJD SEDAN(L) HOS SIT@b@en OCH SIH@b@en
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÖPA(A) MEDICIN PERF HOS DOKTOR PERF-NEG HOS
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:men TUR@b PRO1 HOS SLÄKT KOMMA-DIT(Lb) PEK-PLATS-DÄR
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO1 KALLA-PÅ@rd HEM HOS PEK EN TANT
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:blev FÖRVÅNAD(L) BO HOS OBJPRO objpro@hd PRO1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VVS@b RÖR PEK HOS DÖV(L) PERSON@kl PEK
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person VARA|PEK PRO1 HOS OBJPRO JOBBA PRO1
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD JA@ub@z ELEKTRICITET HOS PEK PERSREF1@b@pr VETA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMPIS.PL SLÄKT SOVA(7v) HOS SOVA(7v) HOS TÄLTA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SOVA(7v) HOS SOVA(7v) HOS TÄLTA NEHEJ(J) PU@g
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
något@& HÖRSEL^VÅRD NÅGON HOS OBJPRO.FL>person POSS>person ORDNING+EN
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PAPPA BYTA(L)@rd SOVA(7v) HOS OBJPRO1 SJUK^HUS PRO1
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b HOS poss1@& HOS OBJPRO1(7b).FL JA@ub SEDAN(L)@z
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-HIT(Lb)@rd UNDERVISA@rd JA@b HOS poss1@& HOS OBJPRO1(7b).FL
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DIREKT PRO1 PENDLA HOS OBJPRO1(7b).FL PENDLA UNDERVISA
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA KAN BO HOS OBJPRO1(7b).FL OCKSÅ HÄNDA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b LÄMNA-AV BARN HOS POSS1.FL BARN^PASSA LÄMNA-AV
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 zzz@z BO HOS OBJPRO EN ÅR@b
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERSREF1@pr PRO1 BO HOS OBJPRO PEK@z EN
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA|PEK PRO1 BO HOS PEK tp@& KVINNA
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAN(H) PEK-TVÅ FÖRÄLDRAR(L)^KURS HOS OBJPRO1 HÖRSEL^VÅRD LINKÖPING@en
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 ÖREBRO@en FOSTER(G)^HEM HOS PERSREF2@pr PERSREF2@pr POSS
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL ISLAND@en DÖV(L) HOS hälsa-på(j)@& KOMPIS GRUPP
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
FEEDBACK